Overlegplatform & Kenniscentrum

voor rioleringen- en afvalwaterzuiveringssector in Vlaanderen

VLARIO ondersteunt alle actoren in hun streven naar kwaliteit en benadrukt op alle niveaus de noodzaak van duurzame investeringen in het beheer van hemel- en afvalwater.


Wat doet VLARIO?


Verspreiding

VLARIO draagt kennis uit in Vlaanderen via publicaties en het organiseren
van studiedagen, debatavonden, voordrachten en lessencycli.

Contacteer ons op +32 (0)3 827 51 30 of via het contactformulier.