Info voor de burger

Welkom op de VLARIO website

Indien u meer wilt weten over onze werking en organisatie kan u ons activiteitenverslag raadplegen. Onze 2-maandelijkse nieuwsbrief wordt ook steeds ter beschikking gesteld. Via de dossiers kan u bijkomende informatie verkrijgen over onze thema’s die binnen de werkgroepen behandeld werden.

Sinds 1 juli 2011 werd de verplichte keuring van de privé-riolering ingevoerd. In het dossier keuring vindt u hier alle informatie over terug. U kan hier ook de informatiebrochure keuring raadplegen.

Om een keurder te contacteren kan u de lijst keurders raadplegen. Wanneer u uw postcode ingeeft zoekt het systeem welke keurders bij u in de buurt actief zijn. Wij hebben ook een lijst ter beschikking met afkoppelingsadviseurs en afkoppelingsaannemers.

Om meer te weten over het scheiden van regenwater en afvalwater kan u terecht in ons dossier hemelwater. Onze publicatie Vademecum praktisch afkoppelen kan u hiermee verder op weg helpen.

Een afkoppelingsproject in uw straat? Bekijk dan ons informatiefilmpje over afkoppelen.

U vindt ook een overzicht terug van al onze publicaties. VLARIO is een ledenorganisatie, sommige publicaties zijn daarom enkel beschikbaar voor leden via het ledengedeelte.

Contacteer ons op +32 (0)3 827 51 30 of via het contactformulier.