Infodagen openbare besturen en studiebureaus

Data: dec-jan
Locatie: per provincie

De vzw Tracimat en de vzw Grondbank organiseren met de steun van de Vlaamse provincies in de loop van december 2017 en januari 2018 een reeks informatienamiddagen, specifiek gericht naar openbare besturen en studiebureaus. Deze sessies worden georganiseerd in samenwerking met de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM).

Tijdens deze informatienamiddagen krijgt u een concrete en praktische uiteenzetting van de volgende items.
1. Wat betekent de erkenning van Tracimat als sloopbeheerorganisatie voor u?
Tracimat vzw werd eind augustus 2017 erkend als sloopbeheerorganisatie. Een jaar na de erkenning – eind augustus 2018 – zal bij de brekers van bouw- en sloopafval een nieuw acceptatiebeleid in voege treden. Zij zullen meerkosten aanrekenen als het ontmanteling- en sloopproces niet volgens het traceerbaarheidssysteem verloopt. Aangezien augustus 2018 al gauw voor de deur staat, is het voor alle betrokkenen belangrijk om zich nu al voor te bereiden, rekening houdend met de duurtijd tussen enerzijds de opmaak van een sloopopvolgingsplan en de aanbesteding van sloopwerken en anderzijds de eigenlijke sloop.
Vanuit een praktische benadering neemt Tracimat u mee doorheen het hele proces: de opmaak van het sloopopvolgingsplan, de rol van Tracimat, de selectieve sloop, het acceptatiebeleid van breekinstallaties, …
2. Grondbank vzw: grondwerken – aanpassingen Vlarebo quinque – asbest in bodem
In het voorjaar van 2017 hechtte de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat de basis legt voor een aantal belangrijke wijzigingen in de grondverzetsregeling. Grondbank geeft een uitgebreid overzicht van deze wijzigingen en kijkt welke impact deze voor u kunnen hebben:
– een uitbreiding van het toepassingsgebied van de grondverzetsregeling naar bagger- en ruimingsspecie, bentonietslib en grondbrij
– verankering van het principe van de opvolging van de totale massabalans
– verhoging van de handhaafbaarheid
Daarnaast licht Grondbank toe hoe u omgaat met potentiële asbestverontreiniging in de bodem, vertrekkend vanaf de voorstudie tot en met de uitgraving en behandeling ervan.

Data en locatie:
– provincie Vlaams-Brabant: op maandag 4 december 2017 in het auditorium van de Confederatie Bouw, Lombardstraat 34/42 te Brussel
– provincie Oost-Vlaanderen: op maandag 11 december 2017 in auditorium ‘De Schelde’ van het Provinciaal Administratief Centrum (PAC), W. Wilsonplein 2, Gent-Zuid
– provincie West-Vlaanderen: op maandag 15 januari 2018 in de raadzaal van Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41 te Sint-Andries (Brugge)
– provincie Antwerpen: op maandag 22 januari 2018 in de animatiehal van het Provinciaal Vormingscentrum van de provincie Antwerpen, Smekenstraat 61 te Malle
– provincie Limburg: op maandag 29 januari 2018 in de Boudewijnzaal van het Provinciehuis, Universiteitslaan 1 te Hasselt

Programma
13u30 Onthaal
13u40 Verwelkoming en inleiding
14u10 Informatiesessie Tracimat
15u10 Pauze
15u30 Informatiesessie Grondbank
16u20 Vragenronde
16u30 Afsluitende drink

Inschrijven kan tot maximum 1 week van tevoren. Deelname is gratis.

Beheer van wegen

Datum: 7 december
Locatie: Heusden-Zolder

Beheer van wegen 2017

Centrum Duurzaam Bouwen, Schachtplein (parking), 3550 Heusden-Zolder

100 excl. 21% BTW (incl. catering) Inschrijven via www.cedubo.be/go/inschrijven
Meer details: www.beheervanwegen.be


Standhouders:
Top Off, Copro, Bekaert, IKO Road, Geveko, Collinet, Deschacht, Koppen, Triflex, Sika, Keramo, OCW, Vlario, 4Silicence, Artstone,….

Programma

9u30  Ontvangst met heerlijke warme koffie/thee
10u00 Parallelle lezingen

 

A1 Betontrends in publieke ruimtes en gemeentewegenLuc Rens Febelcem
B1 GIPOD, informatie over alle hinder op de wegen nuttig ingezet in Aalst Luc De Kock – Informatie Vlaanderen en Joris Verbeken – stad Aalst
C1 Beheer van openbaar groen in de praktijk
Josiane Leonard Groenmanagement PXL
D1 Ontwerpkenmerken voor fietspaden en goede praktijkvoorbeelden.
Bruno Coessens Fietsersbond en  AWV

 

11u15  Parallelle lezingen

A2 Prefab voor de openbare ruimte   Anne Beeldens AB-ROADS
B2 Project”GGINO” (gegevensmodel voor gemeentelijke inventarisaties in het openbaar domein ) Joris Verbeken stad Aalst
C2 Gebruik van nieuw type geluidsarm asfalt.      Margo Briessinck AWV
D2 Materiaalkeuzes fietspadverharding.
Bruno Coessens Fietsersbond en An Volckaert OCW
E2 Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van de hiërarchische lijn bij uitvoering van werken. Geert Vandenwijngaert Ethias
12u-13u30 Sinterklaas netwerklunch en bezoek beurs

13u30 Parallelle lezingen

A3 Asfaltoverlagingen van betonwegen. Bart Beaumesnil, OCW
B3 Renovatieplannen voor riool- en wegbeheer: praktijkvoorbeeld van een geïntegreerde aanpak + Synergiebeheer via CoDAM viewer Bram Calle Hydroscan + Kim Rip KOD
C3 Reductie van verkeerslawaai door resonatoren aan de wegrand.
Luc Goubert OCW
D3 Fijnfrezen van slechte fietspadverhardingen
Paul Van Eyck & John Vastmans Topoff
E3a Nieuw- BENOR- certificatie van wegenbeton. Dirk Van Loo Copro
E3b Afvoeren teerhoudend asfalt. Dirk Lacaeyse Copro

15u00 Parallelle lezingen

A4 Oppervlaktebehandelingen voor een duurzaam onderhoud van de
gemeentewegen. Bart Beaumesnil OCW
B4 Inschakelen van externe diensten voor organisatie en opvolging van infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen.
Patrick Dellaert Synductis
C4 Het NTMB zorgsysteem, de weg naar kwalitatieve groen bermen.
Karl Fonteyne VCB
E4 Opleiding opzichters voor de nieuwe code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen Paul Van Eyck

16u00 One for the road

Contacteer ons op +32 (0)3 827 51 30 of via het contactformulier.