Werkgroepen

Hier vindt u alle info over de werkgroepen van VLARIO

Een volledig overzicht van de doelstellingen, realisaties en actieprogramma vindt u in ons activiteitenverslag.

Verslagen, nota’s, … die door de werkgroepen zijn opgesteld, zijn enkel toegankelijk voor leden – u dient zich dus in te loggen met uw gebruikersnaam en paswoord om deze documenten te kunnen bekijken. Mocht u hiermee problemen ondervinden, mail info@vlario.be.

 • Werkgroep 1: Financiering van gemeentelijke rioleringen
 • Werkgroep 2+3: Concept en berekening van rioleringsstelsels
 • Werkgroep 4: Riolering en afvalwaterzuivering in het buitengebied (IBA’s)
 • Werkgroep 5: Typebestekken en normen
 • Werkgroep 6: Kwaliteitszorg en materiaalkeuze
 • Werkgroep 7: Rioolbeheer (Visuele inspectie, Rioolrenovatie, Asset Management)
 • Werkgroep 8: Sleufloze technieken voor gemeentelijke (riolerings)-infrastructuurwerken
 • Werkgroep Rioolbeheerders: bespreking diverse knelpunten rioolbeheerders en formuleren gezamenlijke standpunten, het opmaken van gemeenschappelijke bestekbepalingen, maken van gemeenschappelijke standpunten inzake technische zaken naar aannemers en VMM toe.
 • Werkgroep Gemeenten: nagaan wat er bij de lokale besturen leeft op het vlak van riolering en op basis van deze informatie nagaan wat er dient te gebeuren om het rioleringsgebeuren meer aandacht te geven bij de lokale besturen. Aanleveren van praktische tools om het dagdagelijkse werk te faciliteren.
 • Werkgroep Studiebureaus: Deze werkgroep is een initiatief van VLARIO, ORI en OVIO. De werkgroep wil vooral inspelen op de noden van de opdrachtgevers om kwalitatief goede bestekken te krijgen.
 • Beleidsmatig overlegplatform rioolbeheerders
Contacteer ons op +32 (0)3 827 51 30 of via het contactformulier.