Doelgroep: medewerkers rioolbeheerder/gemeente (in contact met de burger)

Datum: woensdag 24 juni
Locatie:
Heverlee

 

De bouwheer aan wie een omgevingsvergunning werd afgeleverd zit vaak nog met vragen rond de correcte uitvoering van zijn rioleringsstelsel. Deze opleiding wordt speciaal opgericht om basisadvies te kunnen geven aan de burger over zijn rioleringsstelsel op privaat domein. Hierbij dient de omgevingsvergunning correct gelezen te worden en zullen bijkomend opzoekingswerk of berekeningen nodig zijn om te weten wat vereist is.

Het gaat om de verplichtingen inzake hemelwater en afvalwater, de minimum grootte van de regenwaterput en infiltratievoorziening,…. De opleiding focust voornamelijk op wooneenheden (woning, appartement en verkavelingen). Voor eerste ingebruikname dient men een keuring aan te vragen van de privéwaterafvoer. Als het advies correct werd opgevolgd zou dit moeten leiden tot een conform groen keuringsattest.

 

Na het volgen van deze opleiding:

 • Kan u correct advies geven aan de burger inzake het rioleringsstelsel
 • Kent u de wetgeving inzake hemelwater en afvalwater op privédomein
 • Kan u de voorwaarden uit de omgevingsvergunning lezen en toepassen
 • Kan u de aanstiplijst hemelwater die ingevuld werd door de architect controleren
 • Kent u de verschillende rioleringsonderdelen en hun nut
 • Kan u advies geven over de juiste dimensionering van de rioleringsonderdelen
 • Kent u de verschillende infiltratievoorzieningen en welke toegepast kunnen worden

 

Programma

9u.00Wetgeving rond afvalwater en hemelwater (Vlarem en GSV Hemelwater)
10u.30Pauze
10u.45RWA-stelsel
Technische specificaties van de rioleringsonderdelen voor RWA en dimensionering: regenwaterput, filters regenwaterput, infiltratievoorzieningen en buffervoorzieningen
12u.00Lunch
12u.45DWA-stelsel
Technische specificaties van de rioleringsonderdelen voor DWA en dimensionering:  septische put, vetvanger, toezichtsputjes, sifonput, leidingen, huisaansluitingen,…
14u.00Keuze type infiltratievoorziening (parameters en richtlijnen)
14u.30Pauze
14u.45De omgevingsvergunning, rioleringsplan en de aanstiplijst hemelwater
15u.15Inhoud keuring privéwaterafvoer
15u.30Praktijkoefening
16u.30Einde

 

Prijs

 • 150 euro – Lid VLARIO
 • 250 euro – Niet-lid VLARIO
Uitnodiging en programma
 • Inschrijvingsformulier

 • Enkel de cijfers zonder BE0. Bijvoorbeeld: 123456789.
  Vlario vzw is een erkend dienstverlener met volgend erkenningsnummer: DV.O106134. U kan gebruik maken van de KMO-portefeuille. Bedragen exclusief BTW.
 • Indien van toepassing

 • Annulatie dient schriftelijk te gebeuren en is kosteloos t.e.m. 2 weken voor de opleiding. Nadien wordt het volledige bedrag van het inschrijvingsgeld aangerekend. Vervanging van de aangemelde persoon is mogelijk.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.