Deze opleiding wordt georganiseerd door Confederatie Bouw.

Wanneer er een rioleringsproject met gescheiden riolering wordt aangelegd in de openbare weg, zijn alle woningen verplicht langsheen dit traject hun regenwater en afvalwater te scheiden op privaat terrein. Dit is vaak geen eenvoudige  opgave in bestaande gebouwen, maar toch moeten oplossingen worden gevonden voor een optimale scheiding op privaat terrein.

Gelet de werken achteraf zullen worden gekeurd moeten deze vakkundig worden uitgevoerd. Particulieren krijgen van de aangestelde afkoppelingsadviseur een plannetje van hetgeen er dient te gebeuren, maar dikwijls ontbreekt hen de tijd en de kennis om deze werken correct te realiseren. Vanuit de gemeentebesturen, rioolbeheerders, maar ook afkoppelingsadviseurs rijst de vraag naar goed opgeleide vakkundige uitvoerders voor deze specifieke werkzaamheden en met groot potentieel naar de toekomst.

Met deze cursus wil VDAB in samenwerking met VLARIO hierop inspelen om de groeiende vraag te kunnen beantwoorden. Bij voltooiing van deze opleiding wordt het bedrijf opgenomen in de lijst van Afkoppelingsaannemers die gepubliceerd wordt op de website van VLARIO.

Info en inschrijvingen is mogelijk via Confederatie Bouw.

9 mei 2019
Locatie
Kortrijk