IE-net organiseert de basiscursus grondmechanica.

 

De basiscursus Grondmechanica wordt gedoceerd om iedereen in staat te stellen zich vertrouwd te maken met een aantal grondmechanische begrippen zoals korrelspanningen, totaalspanningen, draagvermogen van ondiepe funderingen, zettingen, draagvermogen van palen. Voor het volgen van de cursus is geen voorkennis van geologie / grondmechanica vereist.

De gedoceerde begrippen zullen worden verduidelijkt aan de hand van getallenvoorbeelden. Van de  cursisten wordt verwacht dat ze aan het einde van iedere les zelf eigenhandig een aantal oefeningen  oplossen.

Tijdens de basiscursus Grondmechanica zullen alle begrippen worden bijgebracht waarvan de kennis vereist is voor het volgen van de Gevorderdencursus Grondmechanica (voorzien 2020) en de cursus Uitvoeringsaspecten van Funderingen (voorzien 2021).

 

DOELGROEP
De basiscursus Grondmechanica richt zich tot alle personen die regelmatig in contact komen met grondmechanische problemen en die daaromtrent geen specifieke opleiding hebben gevolgd en ook tot diegenen die de eerder opgedane basiskennis willen opfrissen.

Meer info over deze opleiding via IE-netAan Vlario-leden wordt aangeboden om in te schrijven voor de modules ‘In situ grondonderzoek’ deel 1 en deel 2 (335 euro).

Inschrijven voor deze opleiding is niet meer mogelijk.