“Goede ontwerpen leiden tot grotere efficiëntiewinsten”

De inzichten hoe een goed ontwerp van rioleringen eruit ziet, zijn de laatste decennia sterk geëvolueerd.  Dit heeft niet alleen te maken met het leren van fouten uit het verleden, maar ook met de uitbreiding van het vakgebied, nieuwe hard- en software opportuniteiten, efficiëntere en goedkopere zuiveringsmogelijkheden, nieuwe regelgeving en de omschakeling naar (deels) gescheiden stelsels. Dit laatste vergt versterkte aandacht en planning van het onderhoud en noodzaakt een andere kijk op het omgaan met hemelwater. Het ontwerp van rioleringen omvat een omvangrijk luik hydraulica maar verder ook bouwtechnische aspecten zoals sterkteleer, materialenkennis en dimensionering. Ook het opstellen en beheren van riooldatabanken wordt belangrijker, niet het minst om erop een efficiënter onderhouds- en renovatieplanning te enten.

Het initiatief tot deze cursus wordt ondersteund door ORI (Organisatie van raadgevende ingenieurs, engineering- en consultancybureaus) en OVIO (Onafhankelijke Vlaamse Infrastructuur Ontwerpers) aangezien dit kadert binnen het streven naar kwaliteitsvolle dienstverlening en continue vorming van de bedrijven.

Data: september : 3,10,17 en 24, oktober : 1,8,15 en 22, november : 5,12,19 en 26
Locatie: Lubbeek, telkens van 17u. tot 20u.30 (Module 7 en 12 in Leuven)

Programma

U kan zich inschrijven voor de volledige opleiding of aanmelden voor aparte modules.

 

Module 1Algemene Inleiding, concepten, ontwerpparameters
Module 2Ontwerp van rioleringen, dimensioneringsregels
Module 3Sterkteberekeningen en gedeelte van de sleufloze technieken
Module 4Materialenleer
Module 5Hydraulische structuren, randvoorzieningen
Module 6Onderhoudsaspecten bij het ontwerp en de uitvoering
Module 7Ontwerp van rioleringen in praktijk (geïllustreerd aan de hand van een aantal case studies en hydrodynamische berekeningen via infoworks)
Module 8Beheer van regenwater
Module 9DWA-riolering op privéterrein: dimensionering en verluchting + toelichting case
Module 10RWA-riolering op privéterrein + aanstiplijst hemelwater
Module 11Verkavelingen
Module 12Sirio (ontwerptool regenwater)

 

Lesgevers
De lesgevers voor de opleiding ontwerp van riolering zijn per module verschillend. Zij bestaan per module uit 1 of 2 experten in hun vakgebied. Zie meer detail over de lesgevers in het programma.

 

Schrijf u hieronder in voor de opleiding in 2019. Als u geen bevestiging ontvangt bent u niet ingeschreven. Personen die niet ingeschreven zijn worden niet toegelaten tot de opleiding.

  • Inschrijvingsformulier

  • Enkel de cijfers zonder BE0. Bijvoorbeeld: 123456789.
    Vlario vzw is een erkend dienstverlener met volgend erkenningsnummer: DV.O106134. U kan gebruik maken van de KMO-portefeuille. Bedragen exclusief BTW.
  • Annulatie dient schriftelijk te gebeuren en is kosteloos t.e.m. 2 weken voor aanvang van de opleiding. Bij inschrijving per aparte module(s) is annulatie mogelijk tot 2 weken voor datum. Nadien wordt het volledige bedrag van het inschrijvingsgeld aangerekend. Vervanging van de aangemelde persoon is mogelijk.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.