VLARIO verzamelt constant kennis via overleg en kennisuitwisseling met de verschillende marktpartners. Eén van de doelstellingen van VLARIO is deze kennis ook zoveel mogelijk uit te dragen. Tijdens deze provinciale contactdagen trachten we alle betrokkenen in de provincie te bereiken, zoals de gemeentebesturen, andere openbare instellingen, studiebureaus, aannemers, etc. om hen te informeren over de recentste ontwikkelingen in de riolerings- en afvalwaterzuiveringssector.

Wij hebben een boeiend programma met veel nieuwigheden voor u samengesteld en bovendien hebt u de gelegenheid om te netwerken met collega’s van andere steden en gemeenten, studiebureaus, leveranciers en aannemers.

Wij hopen u ook dit jaar weer massaal te mogen verwelkomen tijdens één van deze contactdagen!

Het detailprogramma wordt binnenkort kenbaar gemaakt.