VLARIO verzamelt constant kennis via overleg en kennisuitwisseling met de verschillende marktpartners. Eén van de doelstellingen van VLARIO is deze kennis ook zoveel mogelijk uit te dragen. Tijdens deze provinciale contactdagen trachten we alle betrokkenen in de provincie te bereiken, zoals de gemeentebesturen, andere openbare instellingen, studiebureaus, aannemers, etc. om hen te informeren over de recentste ontwikkelingen in de riolerings- en afvalwaterzuiveringssector.

Wij hebben een boeiend programma met veel nieuwigheden voor u samengesteld en bovendien hebt u de gelegenheid om te netwerken met collega’s van andere steden en gemeenten, studiebureaus, leveranciers en aannemers.

Wij hopen u ook dit jaar weer massaal te mogen verwelkomen tijdens één van deze contactdagen!

Programma

Programma provinciale contactdagen

 

 

09u.00

 

Ontvangst en aanmelding

 

09u.15

 

Openingswoord

 

09u.30

 

 

 

Standaardbestek 250 versie 4.1 en Vlario-bestek: wijzigingen en aandachtspunten

Door afgevaardigde werkgroep rioolbeheerders

 

10u.00

 

 

Praktische leidraad voor werken in de omgeving van nutsinfrastructuur op het openbare domein in Vlaanderen versie 2019.
Door afgevaardigde werkgroep praktische leidraad 

10u.45

 

Pauze

 

11u.15

 

 

 

Als goede huisvader ruimen van publieke grachten en baangrachten beheren. Hoe? Waarheen met slib?

Door Abesim
Inhoud toelichting

 

11u.45

 

 

Bemalingen in de praktijk

Door afgevaardigde van VMM

 

12u.15

 

 

 

Wijzigingen algemeen waterverkoopreglement: impact gemeenten/rioolbeheerders vanaf 1 januari 2020

Door Riet Lismont, kwaliteitsverantwoordelijke keuring privéwaterafvoer VLARIO 

 

12u.30

 

Lunch

 

13u.30

 

 

 

Wijziging wetgeving buurtwegen: gevolgen grondinname bij rioleringsprojecten

Door Wim Rasschaert en Karel Verbestel

 

14u.30

 

 

 

Infiltratie: een meerwaarde voor de omgeving

Door afgevaardigde werkgroep infiltratie

 

15u.00

 

 

 

Communicatie met de burger tijdens riolerings- en infrastructuurwerken: welke zijn de opportuniteiten en valkuilen tijdens ontwerp en uitvoering?

Door afkoppelingsdeskundige

 

15u.25

 

 

 

 

Versnelde projectrealisatie – stand van zaken

Door afgevaardigde van Werkgroep Projectmanagement

 

 

 

15u.40Afsluiting met hapje en drankje