Vervolmakingscursus: plaatsen van riolering

Doelgroep: arbeiders

Materialen en technieken worden niet altijd volgens de regels van de fabrikant of leverancier ingebouwd. Het ontbreekt vaak aan kennis bij de doelgroep (aannemers en werftoezichters van opdrachtgevers en studiebureaus).  Met deze praktijkgerichte opleiding willen we samen met VDAB, leveranciers en fabrikanten van materialen en technieken tot een praktijkopleiding komen om een  betere kwaliteit van de uitgevoerde werken te bekomen.

Na deelname ontvangt u het attest “Opleiding voor het plaatsen van riolering”.

Data: 2 en 3 maart 2020
Locatie: VDAB Bilzen

Programma:

DAG 1: 8u.00 tot 16u.30

 • Veiligheid & betreden van besloten ruimtes
  door afgevaardigde van Aquafin nv
 • Materialenkennis: Aandachtspunten per materiaal
  door afgevaardige van Febe, Keramo en Kurio

  • Boren op de leidingen
  • Zagen van buizen
  • Uitzetten van toegangsput
  • Buizen plaatsen tussen beschoeiingen
  • Buizen op de juiste hoogte leggen
  • Verdichtingsmateriaal en verdichten + regels en waarom!
  • Kruisen van nutsleidingen
 • Verschillende verdichtingsmaterialen en technieken
 • Leggen van hoofdleiding en toezichts- en inspectieputten (conform opgemaakt plan)

DAG 2: 8u.00 tot 16u.30

 • Plaatsen van huisaansluitingen (conform opgemaakt plan)
 • Uitvoeren van de werfproeven


Prijs:
320 euro

Inschrijven kan via VDAB
Lut De Vadder

Planner werknemersopleidingen Bouwberoepen

T 089 56 00 50
lut.devadder@vdab.be