DE OPLEIDING IS VOLZET. INSCHRIJVEN IS NIET MEER MOGELIJK.

De toepassing van sleufloze technieken resulteert in een geringere omgevingsimpact t.a.v. weggebruikers en omwonenden, minder inkomstenverlies voor naburige handelaars en transporteurs, minder milieu-, voertuig- en wegschade en minder onge­vallen omdat wegomleggingen in tijd en omvang beperkt kunnen worden.

Helaas wordt maar al te vaak vastge­steld dat niet geoorloofde boormethoden worden toegepast met alle gevolgen van dien: vastlopen van het boorsysteem, ontoelaatbare zettingen en nefaste impact op bestaande infrastructuur worden daarbij waargenomen. Bovendien stelt het de ge­renommeerde boorbedrijven in een slecht daglicht en dwingt het hen om onverantwoorde risico’s te nemen om aan het eind van de dag met een onvol­doend gevulde orderportefeuille te blijven zitten.

Sleufloze technieken bestaan reeds tientallen jaren en worden veelvuldig en met succes toegepast bij grote collectorprojecten. In verschillende grote Vlaamse steden werden reeds kilometerslange leidingtrajecten aangelegd door middel van doorpersingen.

Voor gemeentelijke infrastructuurwerken werd tot op heden slechts in uitzonderlijke omstandigheden, zoals kruisingen van spoorwegen, waterlopen of grote wegen van deze technieken gebruik gemaakt. Nochtans wordt in sommige buitenlandse steden ook in het gemeentelijk rioleringsnet reeds meer dan 50 % van de riolen in microtunnelling aange­legd. In Vlaanderen is deze achterstand deels te wijten aan een gebrekkige kennis van de moge­lijkheden met deze technieken. Gebrek aan kennis leidt ook vaak tot foutieve of verwarrende beschrij­vingen in lastenboeken.

In deze opleiding wordt op een halve dag de basis toegelicht, om de juiste sleufloze technieken te integreren in projecten en deze projecten met beperking van hinder op een veilige manier tot een goed einde te brengen. Na het volgen van deze opleiding krijgt u meer inzicht in de technieken die beschikbaar zijn op de markt en kan u de beste techniek toepassen voor het uit te voeren project.

Na het volgen van deze basispopleiding ontvangt u een certificaat van deelname aan deze opleiding. Deze geeft u toelating tot de vervolgcursus.

Doelgroep: toezichters, projectleiders en leidend ingenieurs van studiebureaus en opdrachtgevers.

31 januari 2019
Plaats
Locatie

Programma

09:00 Doorperstechnieken
10:00 Ontwerpaspecten bij doorpersingen
10:30 Pauze
10:45 Gestuurde boringen
11:00 Ontwerpaspecten bij gestuurde boringen
11:25 Doorpersbuizen en materialen bij doorpersingen en gestuurde boringen
11:45 Grondonderzoek bij doorpersingen en gestuurde boringen
12:05 Doorpersingen: vereisten ontvangstput en persput
12:20 Veiligheidsaspecten

 

Om 12u.30 wordt een broodjeslunch aangeboden.