Deze opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met VLARIO, AWV, VMM, Departement Omgeving, OVIO en ORI.
Doelgroep: Studie- en landmeetbureaus

 

De instructiebundel voor opmaak en aanlevering van technische documentatie versie 2.0 is sinds juni 2019 van kracht.  De oude versie werd volledig herwerkt en uitgebreid naar het opmaken en aanleveren van ruimere technische documentatie, afstemming op het nieuwe GRB-conforme MOW/AWV topografisch legendeboek en integreren van richtlijnen rond het onteigeningsdecreet, de omgevingsvergunning, wegontwerp,….

Deze nieuwe versie gaat dieper in op een aantal vragen en problemen die er waren rond onteigeningen voor AWV.

Als tweede onderwerp van deze studievoormiddag zal het normenboek voor het vellen van bomen, terreinaanlegwerken, verhardingen, infrastructuur, technische werken en ontbossen met het bijhorende overzichtsdiagram worden toegelicht.

Het derde onderwerp betreft de AWIS-projectopvolging. AWIS is het AfvalWaterInformatieSysteem dat de VMM ontwikkelt in samenspraak met rioolbeheerders en gemeenten. Dit systeem bevat alle relevante informatie omtrent de saneringsinfrastructuur en vormt de basis voor de verdere uitbouw ervan.

 

Programma:

9u00:Ontvangst en aanmelding
9u15:Toelichting instructiebundel
Door afgevaardigde van Agentschap Wegen en Verkeer
10u45u:Pauze
11u00:Toelichting normenboek
Door Tom Van Rensbergen en Rita Heyvaert, Departement Omgeving
11u45:Toelichting projectopvolging AWIS
Door Rebecca Callebaut, Vlaamse Milieumaatschappij
12u30:Einde

 

Kostprijs:

  • 50 euro voor leden van Vlario, ORI of OVIO
  • 100 euro voor niet-leden

 

Inschrijven voor deze studiedag is niet meer mogelijk.