Doelgroep: technische en ruimtelijke ontwerpers van steden en gemeenten en hun studiebureaus.

Klimaatverandering heeft een grote impact op de mens en natuur. We moeten ons voorbereiden op meer wateroverlast, en periodes van extreme droogte en hitte. Het klimaatadaptief inrichten van het bebouwde gebied is daarom een belangrijke uitdaging voor steden, gemeenten en studiebureaus. Dit kan gerealiseerd worden door de uitbouw van zogenaamde SuDS: Sustainable Drainage Systems. Deze 3-daagse opleiding gaat in op het klimaatrobuust en doordacht inrichten van de bebouwde ruimte via SUDS. De opleiding geeft inspiratie om te komen tot creatieve ontwerpen, biedt technische ondersteuning en toont het realisatietraject van enkele participatieve projecten.

Volgende aspecten worden behandeld in de opleiding:

  • Welke impact kan klimaatverandering hebben op de bebouwde omgeving? Waarop moeten we ons voorbereiden?
  • Zijn er goede (en minder) goede voorbeelden in Vlaanderen en in het buitenland?
  • Hoe kunnen we SuDS praktisch ontwerpen? Hoe past een klimaatadaptief ontwerp in de ontwerpcodes (Code van goede praktijk, de GSV Hemelwater, …)?
  • Met welke bouwtechnische en onderhoudsaspecten moeten we rekening houden?
  • Hoe pakken we deze projecten planmatig aan?
  • Welke subsidies zijn beschikbaar?
  • Hoe kunnen we burgers en andere actoren sensibiliseren?

 

Dit is een 3-daagse opleiding, telkens van 9u.00 tot 16u.00.

Lesgevers
De lesgevers van de opleiding SUDS bestaat een team van een 10-tal experten, elk met reeds jaren ervaring in hun vakgebied. De lesgevers zijn vertegenwoordigers van Sumaqua, KU Leuven, Fluvius, Aquafin, Bureau Cnockaert, stad Gent, AB Roads en zij zijn tevens actieve leden in de Vlario-werkgroepen. Een extern expert werd uitgenodigd om toelichting te geven voor de beplanting van wadi’s.

 

Programma SUDS maart 2020

 

Voor de praktijkcases op dag 3 zal input gevraagd worden aan de deelnemers om effectieve cases te behandelen.

U kan zich hieronder reeds inschrijven voor de opleiding. Opgelet, want plaatsen zijn beperkt. Als u geen bevestiging ontvangt bent u niet ingeschreven. Personen die niet ingeschreven zijn worden niet toegelaten tot de opleiding.

 

De opleiding is volzet. Inschrijven is niet meer mogelijk.