De vakbeurs klimaat maakt deel uit van de vakbeurs openbare ruimte. Net zoals vorig jaar voorziet VLARIO een programma met praktische toelichtingen. Elk uur is er een toelichting van een half uur zodat u voldoende tijd heeft om tussendoor op de beurs rond te kijken.

Inschrijvingen dienen te gebeuren via vakbeurs klimaat.
Toegang is gratis.

Programma

10u30 – 11u.00Ontharden loont ook op kleine schaal
Door Birgit De Bock, gebiedsingenieur R&D – Aquafin
Regenwater zo veel mogelijk ter plaatse houden en laten infiltreren in de bodem hoeft niet complex te zijn. Bovendien kunnen kleinschalige ingrepen al een verschil maken en is het eigenlijk overal mogelijk. Leer enkele tips & tricks om overbodige verhardingen op te breken en de ruimte anders in te richten aan de hand van inspirerende voorbeelden.
11u30 – 12u.00Hemelwaterplan
Door Katrien Vanhove, coördinator hemelwaterplannen – Fluvius
Waarom is een hemelwaterplan belangrijk voor gemeenten? Het nieuw hemelwaterplan van Lichtervelde dat opgemaakt werd i.s.m. Fluvius wordt toegelicht. Een aantal acties zijn reeds in volle uitvoering.
12u30 – 13u00De aanpak van droogte en wateroverlast via een groen en duurzaam ontwerp
Door Yelena Theyssens, studiebureau – Quadrant
Studiebureaus hebben vandaag al heel wat ervaring met de aanpak van droogte en wateroverlast door het inzetten op infiltratie en buffering van regenwater. Echter wordt dit nog te vaak als een los element/een bijna noodzakelijk kwaad aanzien. Quadrant tracht aan de hand van enkele inspirerende voorbeelden te tonen hoe dit net kan worden aangegrepen om in te zetten op een kwalitatief openbaar domein met plaats voor ontharding, trage verbindingen, ontmoeting en spel, esthetiek, biodiversiteit en groen. Hoe waterbeheersing, leefbaarheid en duurzaamheid hand in hand kunnen gaan en elkaar hierin net versterken. Waterbeheersing als een plus en integraal onderdeel van het ontwerp en dit reeds vanaf de eerste concepten. 
13u30 – 14u.00De multifunctionele en biodiverse wadi
Door Birgit De Bock, gebiedsingenieur R&D – Aquafin
Er duiken meer wadi’s en speelwadi’s op in onze omgeving. Deze zijn een echte meerwaarde voor de omgeving. Aquafin licht toe op welke manier een wadi de biodiversiteit en de beleving van de omgeving kan verbeteren,  hoe je een goede beplanting kan kiezen en waarop moet gelet worden bij ontwerp, aanleg en beheer. 
14u30 – 15u.00Klimaatrobuuste groendaken
Door Nora Danko, Stadslab2050 team klimaatrobuuste daken Antwerpen
Antwerpen zet in op het opwaarderen van daken, het combineren van dakfuncties en heeft aandacht voor klimaatrobuuste kwaliteiten van dakprojecten. Welke oplossingen zijn er om hittestress en droogte aan te pakken? Hiervoor zijn verschillende projecten/experimenten lopende via Stadslab 2050. 
15u30 – 16u.30Vlario-reportage Water op Kanaal Z
We tonen u de 10-delige reportage van Vlario die uitgezonden werd op Kanaal Z i.s.m. onze partners.
De thema’s die aan bod komen zijn: hemelwaterplannen, hergebruik en recuperatie van grondstoffen uit afvalwater, klimaattrobuuste drinkwatervoorziening, inspectie en onderhoud van het rioleringsstelsel, synergie van water en energie in de stad, circulaire economie bij rioleringsbuizen, de zoektocht naar grond- en rioolwerkers, innovatieve rioolrenovatietechnieken, een performant rioleringsnetwerk en samenwerkingsmogelijkheden om waterproblemen op te lossen.