Meer info en inschrijvingen op www.vlario.be/vlariodag