Data:

  • 3 en 4 december, halve dag voormiddag online
  • 10 december: Nederzwijnaarde

Locatie: Online + Nederzwijnaarde
Aantal lesuren: 16

Het visueel beoordelen van camera-inspecties van de riolering vormt een belangrijke schakel tussen het uitvoeren en het goedkeuren van een rioleringswerk. Naast een gedegen kennis van de mogelijk optredende schadebeelden dien je als beoordeler inzicht te hebben in wat riolering inhoudt, de gebruikte materialen en de eisen die gesteld worden aan de kwaliteit van het werk. Bovendien gaat vanaf 1 juni 2015 de nieuwe versie van het Standaardbestek 250 (versie 3.1) in voege en voor wat betreft de visuele rioolinspectie zijn er toch wel wat wijzigingen doorgevoerd. De nieuwe sessies van de opleiding Visuele rioolinspectie volgens NBN EN 13508-2 en het Standaardbestek 3.1 zijn hierop volledig afgestemd.

Deze opleiding wordt afgesloten met een examen. Om te slagen dient men 70% te behalen. Het kunnen voorleggen van dit attest zal verplicht worden om in de toekomst nog inspectieverslagen te mogen beoordelen.

Wij herinneren er u aan dat de bepalingen in deze norm en ook de omzetting ervan in deze editie van het Standaardbestek 250, een opleiding eist van iedereen die (toekomstig) professioneel met visuele inspectie van rioleringsstelsels te maken zal hebben (opdrachtgevers, studiebureaus, aannemers,…).

Deze VLARIO-cursus voldoet aan de bepalingen zoals deze in het Standaardbestek 250 zijn opgenomen en wordt als dusdanig ook gehonoreerd.

Opmerking: deze opleiding geldt eveneens voor personen die reeds in het bezit zijn van het attest – Opleiding visuele inspectie van rioleringen volgens NBN EN 13508-2:2011 en Standaardbestek 250.

Opgelet: U kan enkel deelnemen aan het examen wanneer u de volledige opleiding heeft gevolgd. Wisselen van persoon tijdens de opleiding is niet toegestaan.

programma 2020

Doelgroep
gemeentebesturen, intercommunales, aannemers en studiebureaus.

Lesgevers
De lesgevers voor de opleiding visuele inspectie voor beheerders zijn specialist Wim Bonte en technisch expert van Vlario, Dirk Stove. Wim Bonte is Asset ingenieur bij Aquafin. Beiden zijn actief lid van Vlario werkgroep 7 visuele inspectie en werkten mee aan de schadecatalogus van Vlario.