De provinciale contactdagen kunnen dit najaar helaas niet doorgaan in hun vertrouwde vorm. We hebben natuurlijk niet stil gezeten en informeren u graag in de vorm van praktische webinars over 5 verschillende thema’s. Deze webinars vinden telkens plaats van 9u tot 11u.

U kan zich apart inschrijven per webinar of voor de 5 webinars tegelijk (4+1 gratis).

Webinar 19/11: Concreet aan de slag met de Blue Deal: grondwater en bemaling

Op 11 september heeft de toelichting van de Blue Deal plaatsgevonden en we ontvingen heel wat vragen. Een van de uitdagingen is: Slimmer omgaan met grondwater en bronbemaling in de strijd tegen droogte en waterschaarste.

De laatste vier jaren wordt Vlaanderen geconfronteerd met lange droge periodes en zeer lage grondwaterstanden. Dit heeft zeer nadelige gevolgen voor de waterbeschikbaarheid voor natuur, landbouw, huishoudens en industrie. In periodes van droogte en maatregelen die watergebruik beperken, is er veel verontwaardiging over het grondwater dat bij werven opgepompt wordt en in de riolering verdwijnt. Hoe kunnen we slimmer omgaan met ons grondwater en bronbemaling in de strijd tegen droogte en waterschaarste? Marijke Huysmans van de VUB geeft een antwoord op deze vragen.

Vervolgens gaan we dieper in op de wetgeving die door Ywan De Jonghe van de Vlaamse Milieumaatschappij wordt toegelicht.

Hoe wordt er vandaag omgegaan wordt met bemalingen binnen de Stad Gent, met name communicatie via webpagina’s over dit thema. Welke zijn de bijzondere voorwaarde met betrekking tot (particulier) hergebruik en op welke problemen wordt er momenteel gebotst? Welke mogelijk pistes zijn er verder te onderzoeken? Een antwoord op deze vragen wordt gegeven door Linde Vertriest, beleidsmedewerker klimaatadaptatie van de Stad Gent.

Een overzicht van voorbeelden van creatieve aanpakken maakt eveneens deel uit van deze webinar. Welke winsten zijn er te boeken bij de juiste aanpak van bemalingen? Kurt Bouckenooghe, senior expert van Antea, deelt zijn ervaringen graag met u.

Daarna deelt ook Naten Van Hemelrijck graag zijn praktijkervaring over de goede aanpak van een bemaling met u alsook waar u als gemeente op moet letten. Als erkende boorbedrijven zitten we in spagaat: het toepassen van de richtlijnen bemalingen 2019 in een markt in volle transitie stelt uitdagingen. De extra druk naar aanleiding van de droogte enerzijds en een landschap met 300 lokale besturen en vele andere stakeholders verhoogt de spanning op exploitanten die hier zelden op voorbereid zijn. Als bemalers zitten we hier midden in. Op basis van ervaringen trachten we enkele aandachtspunten aan te geven voor een vlottere overgang.