De provinciale contactdagen kunnen dit najaar helaas niet doorgaan in hun vertrouwde vorm. We hebben natuurlijk niet stil gezeten en informeren u graag in de vorm van praktische webinars over 5 verschillende thema’s. Deze webinars vinden telkens plaats van 9u tot 11u.

U kan zich apart inschrijven per webinar of voor de 5 webinars tegelijk (4+1 gratis).

Webinar 24/11: Waterneutraal inrichten openbaar domein

Hoe kan je het openbaar domein waterneutraal inrichten? Deze webinar bevat volgende toelichtingen:

  • Departement omgeving: inleiding en mogelijkheden binnen Vlaanderen
  • Het project Water Resilient Cities (WRC) stimuleert alternatieve technieken voor waterbeheer in stedelijke zones. Het project wil zo steden wapenen tegen forse regenbuien. Hoe kan ik als gemeente aan concreet aan de slag kan met SUDS? Welke tools bestaan er? Wat is de kostprijs van SuDS ten opzichte van traditionele infrastructuur en hoe integreer ik dit in mijn stad of gemeente? Een antwoord op deze vragen wordt gegeven door Michiel De Meyere van de Vives Hogeschool.
  • Blauwgroenvlaanderen, hoe doen we dit in praktijk?Hoe hou je bij de inrichting van de openbare ruimte rekening met zware regenbuien die meer en meer voorkomen? Denken dat alles ondergronds kan afgevoerd worden, is namelijk een illusie. Dat zou trouwens zonde zijn, want er zijn heel wat alternatieven die meerdere functies combineren: water bufferen, beleving en recreatie, meer biodiversiteit, …. Maar hoe kan dit in praktijk worden toegepast, hoe krijgen we de burgers mee in dit in blauw groene verhaal? Aan de hand van 2 projecten wordt toegelicht hoe een duurzaam klimaat robuust ontwerp tot stand komt met behulp van burgerparticipatie. Sprekers: Gert Vanautgaerden (Zollikenstraat) en Eva Bogaert (Sint-Amandsbeek Roeselare) en (Aquafin).
  • Vlaanderen breekt uit: Door ontharden maken we samen ruimte voor water, natuur en bodem. Evert Jadoul van de stad Genk licht het onthardingsproject toe op de Evence Copéelaan in Genk. Het project is een voorbeeld voor de transformatie, inclusief ontharding van vele overmaatse (steen)wegen in Vlaanderen, met aandacht voor vergroening (inclusief onderhoud en beheer), waterhuishouding en strategische (her)ontwikkeling.