Blijf op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen inzake waterbeheer in Vlaanderen. Wil je de nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je dan hier in.

Search
Generic filters

Bijdrage VLARIO in jaarboek EWA

Met genoegen en fierheid verwijst VLARIO u naar het jaarboek van de European Water Association. Deze editie is niet alleen bijzonder door de meerdere sterke wetenschappelijke artikels, waarbij de bijdrage van onze nieuwe voorzitter professor Patrick Willems terecht veel belangstelling zal genieten. (p20-22). We willen ook uw aandacht vestigen op blz. 9: onze vorige voorzitter,…

Lees meer

Keuring privéwaterafvoer – stand van zaken medio 2020

Traditiegetrouw informeren wij u graag over de keuring van privé-riolering. In totaal werden er meer dan 90.000 VLARIO-keuringen uitgevoerd tussen 1 juli 2011 en 30 juni 2020. De meeste keuringen gebeuren naar aanleiding van nieuwbouw of afkoppeling. Dit jaar werden er tot medio 2020 meer dan 7.500 keuringen uitgevoerd waarvan 53% i.k.v. nieuwbouw/herbouw, 39% i.k.v.…

Lees meer

Aanpak droogteplan Leuven

Nood aan een structurele aanpak voor waterschaarste en droogte Waterschaarste en droogte krijgen meer aandacht dan ooit in de Waterbeleidsnota 2020-2025 van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. Geen seconde te vroeg, meent de minister. “Vlaanderen is te laat in gang geschoten als het gaat over de aanpak van droogte.”. Minister voor Leefmilieu Zuhal Demir…

Lees meer

De richtlijn Stedelijk Afvalwater wordt herzien

Wat betekent dit voor de lokale besturen en de rioolbeheerders? De richtlijn stedelijk afvalwater uit 1991 werd opgemaakt om het milieu en de volksgezondheid te beschermen tegen de vervuiling door de lozing van huishoudelijk afvalwater. De vereisten en de deadlines van de richtlijn vormden jarenlang de drijvende kracht achter het waterzuiveringsbeleid. Met de Europese Green…

Lees meer

Aanpak aan de bron, ook bij bronbemaling!

Bij bronbemaling gaan miljoenen liters water het riool in Door de lange periode zonder regen, geldt in heel Vlaanderen code oranje voor droogte. Heel wat mensen stellen zich daarom vragen bij heel wat bemalingen, waarbij water opgepompt en geloosd wordt om bijvoorbeeld een kelder te kunnen bouwen. Nu veel bouwwerven uitgesteld werden omwille van de…

Lees meer

Z-water