Dien ik een droogzuiging bemaling te melden/vergunning aan te vragen?

Ben je aan het (ver)bouwen? Op vrijwel elke bouwwerf is een tijdelijke bemaling noodzakelijk. Door het grondwaterpeil kunstmatig te verlagen of het overtollige water over te pompen, is het mogelijk de bouwwerken in droge omstandigheden uit te voeren. Dit water mag lang niet altijd naar de riool! Hoe pak je dit best aan?

Er is voor bronbemaling altijd een melding nodig. Vanaf de betekening van de aktename kan gestart worden met de bronbemaling. De aanvrager krijgt nadat het schepencollege akte genomen heeft van de melding, rechtstreeks uit het omgevingsloket een mail met de link naar het document dat hij kan downloaden.

Indien het debiet groter dan 10m³/u dien je hiervoor een vergunning aan te vragen. Bijkomend dien je toestemming te krijgen van Aquafin indien je dit bemalingswater in de riolering wilt lozen die is aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Dit kan via deze link.

Via bronbemaling is veel water beschikbaar dat vandaag niet nuttig ingezet wordt. Vlario vraagt meer aandacht om verspilling van water afkomstig van bronbemaling tegen te gaan. Er is hier zeker nog ruimte voor verbetering.

De lozing op de riolering dient vermeden te worden. Bij de ontwerp- en studiefase van het bouwproject dient men reeds alternatieven te onderzoeken. De beste oplossing is om het water opnieuw te laten infiltreren, terug te laten vloeien dus naar waar het vandaan komt. Zo’n retourbemaling laat het water terug in de bodem dringen via infiltratieputten, infiltratiebekkens of infiltratiegrachten. Je kan het water ook opvangen in een regenton en ter beschikking stellen voor de buurt.

Nuttige links

Hoe een melding doen?
Aquafin aanvraagformulier en info
VMM bemaling in 4 stappen
VMM heffingen
VMM richtlijnen