Systeemkaarten leveranciers en producenten voor producten en systemen opgenomen in “Katern afkoppeling, hergebruik, buffering en infiltratie van hemelwater”.

In aanvulling op het “Katern afkoppeling, hergebruik, buffering en infiltratie van hemelwater” vindt u hieronder de systeemkaarten (productfiches) van de verschillende producten/systemen welke in België standaard leverbaar zijn voor afkoppeling, hergebruik, buffering en infiltratie van hemelwater met inbegrip van rand- en voorbehandelingapparatuur.

De producten/systemen zijn ingedeeld in volgende hoofdcategorieën afhankelijk van hun toepasbaarheid of inzetbaarheid:
A: Hemelwateropslag
B: Infiltratie (oppervlakte, open en ondergronds)
C: Buffering (open en ondergronds)
D: Rand- en voorbehandelingapparatuur

Elke productfiche bevat:

  • Productnaam
  • Systeemnummering overeenkomstig tabel III.1 in het Katern
  • Omschrijving van het systeem
  • Foto’s over product en systeem
  • Informatie over leverbaarheid van product/systeem onder (kwaliteits)certificatie
  • Informatie over infiltratie-oppervlakte
  • Informatie over buffervolume
  • Producteigenschappen
  • Aandachtspunten bij plaatsing
  • Naam en mail van leverancier, producent of beroepsfederatie

 

Deze systeemkaarten zijn louter indicatief met informatie aangeleverd door de respectievelijke leveranciers. Vlario streeft naar betrouwbaarheid van de informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan worden gesteld.

BedrijfSysteemkaarten
O BetonFlexotank TridentA.1Hemelwateropslag
O BetonFlexotank O slowA.2Hemelwateropslag gecombineerd systeem
FebeWaterdoorlatende bestratingB.1Onmiddellijke infiltratie
Beton De ClerqWaterdoorlatende bestratingB.1Onmiddellijke infiltratie
Beton De ClerqGrachtelementB.2Open infiltratievoorziening
FebeBetonnen infiltratiebuisB.3Ondergrondse infiltratievoorziening
TubobelWatershell InfiltratiekelderB.3Ondergrondse infiltratievoorziening
TubobelWatershell InfiltratieveldB.3Ondergrondse infiltratievoorziening
LithobetonBezinkstraatkolk type 1B.3Ondergrondse infiltratievoorziening
LithobetonBezinkstraatkolk type 2B.3Ondergrondse infiltratievoorziening
EurodalHydropsB.3Ondergrondse infiltratievoorziening
DeschachtControlboxB.3Ondergrondse infiltratievoorziening
DeschachtVarioboxB.3Ondergrondse infiltratievoorziening
DeschachtIT-buisB.3Ondergrondse infiltratievoorziening
DykaPVC IT-buisB.3Ondergrondse infiltratievoorziening
DykaKyma IT-rioolB.3Ondergrondse infiltratievoorziening
DykaV-flowB.3Ondergrondse infiltratievoorziening
RioproIT-riool – perforbuisB.3Ondergrondse infiltratievoorziening
RioproRigofillB.3Ondergrondse infiltratievoorziening
Van de KreekeV-FlowB.3Ondergrondse infiltratievoorziening
WavinInfiltratiebuis horizontaalB.3Ondergrondse infiltratievoorziening
WavinAzura verticale infiltratiebuisB.3Ondergrondse infiltratievoorziening
WebecoInfiltratieputB.3Ondergrondse infiltratievoorziening
Beton De ClerqStormtechB.3Ondergrondse infiltratievoorziening
O BetonInfiloB.3Ondergrondse infiltratievoorziening
RehauInfiltratiebuis RauplenB.3Ondergrondse infiltratievoorziening
RehauInfiltratiebuis RaudrilB.3Ondergrondse infiltratievoorziening
RehauInfiltratiebuis RauviaB.3Ondergrondse infiltratievoorziening
RehauRaudril verticale infiltratieB.3Ondergrondse infiltratievoorziening
DykaRainbox cubeB.3/C.3Ondergrondse infiltratie of buffervoorziening
DykaRainbox IIB.3/C.3Ondergrondse infiltratie of buffervoorziening
WavinQ-bic unitB.3/C.3Ondergrondse infiltratie of buffervoorziening
WavinQ-BB unitB.3/C.3Ondergrondse infiltratie of buffervoorziening
WavinAquacellB.3/C.3Ondergrondse infiltratie of buffervoorziening
RehauRausikko BoxB.3/C.3Ondergrondse infiltratie of buffervoorziening
TubobelWatershell BufferkelderC.3Ondergrondse buffer met vertraagde afvoer
DykaKyma BufferrioolC.3Ondergrondse buffer met vertraagde afvoer
RioproWervelventielD.1Debietbegrenzer
RehauRausikko debietbegrenzerD.1Debietbegrenzer
RioproSedipipeD.2Voorbehandeling
RehauRausikko hydromaxxD.2Voorbehandeling
RehauRausikko sedicleanD.2Voorbehandeling
Beton De ClerqDC-comD.2Voorbehandeling
Beton De ClerqDC-starD.2Voorbehandeling
Beton De ClerqDC-sedD.2Voorbehandeling