VLARIO ontwikkelde in samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) een video over afkoppelen. Er zijn 2 versies beschikbaar.

Voor meer info, lees het vademecum afkoppelen (VLARIO) of de
waterwegwijzer bouwen en verbouwen (VMM)

Volledige versie: Wat is afkoppelen? Waarom afkoppelen?
Er worden ook enkele opties voor afkoppelen toegelicht alsook de aandachtspunten.

Verkorte versie: Wat is afkoppelen? Waarom afkoppelen?

Afbeelding1