Last van rioollucht in en om de woning?

De rioollucht komt rechtstreeks de woning binnen omdat uw riool in huis niet luchtdicht is afgewerkt! Geen of verdroogde sifons of slechte verbindingen zijn vaak de oorzaak. Be- en ontluchting van de riolering brengen tot buiten de woning is vaak de oplossing. Geurhinder kan voorkomen bij verbouwingen, afkoppelingswerken of nieuwbouw.

Lees er meer over in het “Overzichtsdocument geur en rioleringen” opgesteld door VLARIO, WG 2+3, op het ledengedeelte van de VLARIO-website, onder “publicaties”.

Geuren afkomstig van de openbare riolering?

Geen aangepaste ventilatie van de riolering, meer drukrioleringen met turbulentie bij lozingspunten, lange transportafstanden in gravitaire leidingen, hoge vullingsgraad van gravitaire leidingen,gezamenlijk voorkomen van gescheiden en gemengde stelsels,… kunnen aanleiding geven tot gebruinder.

De geur die ontstaat door een rottingsproces in de riolering, wordt gekenmerkt door de typische rotte eieren-geur van waterstofsulfide (H2S) en kan erg hinderlijk zijn.

Door een doordacht ontwerp en goede aanleg van de riolering kan men de geurhinder nochtans vermijden of beperken. Ten eerste moet de vorming van sulfiden zoveel als mogelijk voorkomen worden en ten tweede moet voorkomen worden dat sulfiden worden vrijgezet naar de atmosfeer.

Lees er meer over in het “Overzichtsdocument geur en rioleringen” opgesteld door VLARIO, WG 2+3, op het ledengedeelte van de VLARIO-website, onder “publicaties”.