Klik op de afbeelding om het filmpje over de keuring te bekijken.

Vanaf 1 juli 2011 is een keuring van de privéwaterafvoer van woningen en gebouwen verplicht. Deze verplichting van keuring van private riolering wordt opgelegd via het Algemeen Waterverkoopreglement. Dit reglement bepaalt de rechten en de plichten van de drinkwaterleverancier, de rioolbeheerder en de klant. Er is een nieuw Algemeen Waterverkoopreglement die invoege treedt in 3 fasen (1 juli 2019, 1 januari 2020 en 1 januari 2021).

Samenvatting wijzigingen keuring

 

Met betrekking tot de keuring van de riolering is er een Ministerieel besluit betreffende de keuring van de binneninstallatie en de privéwaterafvoer. Hierin worden een aantal zaken verduidelijkt wat betreft de uitvoering van de keuring van de private riolering. Naar aanleiding van het nieuw Algemeen Waterverkoopreglement is een nieuw MB keuring in opmaak.

Een rioolbeheerder kan ook bijkomende zaken laten keuren indien deze zijn opgenomen in een bijzonder waterverkoopreglement/aanvullende voorwaarden, goedgekeurd door de minister.

De eigenaar of huurder is verantwoordelijk voor de plaatsing, de wijziging, de herstelling, het onderhoud en de goede werking van zijn privéwaterafvoer. De gebruiker (eigenaar/huurder) is verantwoordelijk voor het goed gebruik van de privéwaterafvoer.

De rioolbeheerder is verantwoordelijk voor de organisatie en kwaliteitsborging van de keuring privé-riolering op zijn grondgebied. Hij bepaalt de regels hieromtrent (wie mag deze keuring uitvoeren, wat dient geïnventariseerd te worden, aan welke eisen moet een keurder voldoen). Klik hier om te weten wie uw rioolbeheerder is.

Algemeen Waterverkoopreglement
Wijzigingen AWVR - goedkeuring Belgisch Staatsblad

Ministerieel besluit keuring binneninstallatie en privéwaterafvoer
Wijziging MB keuring
Voorbeeld gemeenteraadsbeslissing over de organisatie van de keuring
Overzicht verschillende partijen bij keuring private riolering

Lijst gecertificeerde keurders