HOE KAN IK MIJN AFVALWATER EN REGENWATER CORRECT SCHEIDEN? LEES HET IN HET VADEMECUM PRAKTISCH AFKOPPELEN!

Naast de kwaliteitsnormen is ook de klimaatverandering een belangrijke drijfveer om in de rioleringswereld volop in actie te komen en te zoeken naar duurzame oplossingen. Tegenwoordig valt er meer neerslag in minder tijd. Dit zorgt voor wateroverlast, schade en riooloverstorten. En dat laatste is niet echt bevorderlijk voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Zonder maatregelen heeft het systeem, met op een aantal plaatsen achterstand in onderhoud, in de toekomst te weinig capaciteit om de stijgende hoeveelheden water goed te kunnen verwerken. Afkoppelen is één van de maatregelen die noodzakelijk zijn en VLARIO heeft “afkoppelen” al een aantal jaren hoog op de agenda staan. Hemelwater dient zoveel mogelijk ter plekke te blijven, want zo worden de kosten namelijk tot het minimum gereduceerd.

In 2010 publiceerden we voor het eerst het Vademecum Praktisch Afkoppelen van hemelwater. Ondertussen zijn we negen jaar verder en zijn een aantal zaken gewijzigd of duidelijker geworden uit de praktijk. Wij hopen dat met het huidig document het principe ‘Aanpak aan de bron’ consistent zal worden toegepast.

Er is zeker nog meer ruimte voor verbetering. Uit resultaten van uitgevoerde keuringen in 2012 lag het aantal afkeuringen bij afkoppelingsprojecten procentueel zeer hoog (± 20%). VLARIO focust zich daarom tijdens de opleiding afkoppelingsadviseur extra op deze vaststellingen. In 2018 zien we reeds een verbetering (7%).

Het meest voorkomende probleem bij afkoppelingen is dat het RWA-stelsel niet volledig gescheiden is van het DWA-stelsel op privéterrein. De oorzaak hiervan ligt op verschillende vlakken: fouten tijdens de afkoppelingswerkzaamheden, de plannen bevatten onvoldoende informatie, niet alle afvoerpunten zijn gekend, onvoldoende zelfcontrole door de uitvoerder tijdens en na de werken, men gaat teveel uit van veronderstellingen,… . Soms zijn eenvoudige oplossingen mogelijk om een bepaald afvoerpunt af te koppelen. Deze oplossingen kunnen vaak kostenbesparend werken voor de eigenaar van het pand.

Het is deze informatie die VLARIO wil aanbieden via dit vademecum. Want enkel door te blijven investeren in kennis, opleiding, ervaring en communicatie, kunnen we bijdragen aan een betere kwaliteit van het leefmilieu. En daar draait het tenslotte toch allemaal om!

In naam van VLARIO wens ik u veel leesplezier!

Wendy Francken
Directeur VLARIO

Vademecum praktisch afkoppelen hemelwater 2019
Verslag advies afkoppeling

Legende afkoppelingsplan
Blanco Meetstaat