Besloten ruimtes, overal en nergens

Werfsituaties zijn per definitie zeer veranderlijk. Veiligheidsrisico’s, al dan niet door interactie van verschillende activiteiten, kunnen in de loop van de werkzaamheden sterk variëren. Zeer gekende veiligheidsrisico’s bij het aanleggen, vernieuwen en/of renoveren van rioleringen zijn: werken in sleuven en putten, biologische agentia (aanwezig in vervuilde grond en afvalwater), chemische agentia, nutsleidingen, werfmachines, verkeer … Veel minder bekend is het risico van besloten ruimtes. Dit is een begrip dat eerder gelinkt wordt aan opslagtanks en installaties in de chemische nijverheid. Maar besloten ruimtes in werfsituaties, kom nou? Lees er meer over in het artikel hieronder.

Artikel – Besloten ruimtes overal en nergens

De werkgroep maakte hiervoor reeds een checklist op. U kan de toelichting en checklist hieronder downloaden.

Toelichting veiligheid Provinciale Contactdag 2018
Checklist Besloten Ruimtes in Werfsituaties versie 8
Liste de controle espaces confines dans des situations de chantier version 8

Om deze checklist nog verder te verbeteren en aan te vullen vragen we u bijgaande enquête in te vullen. Dit vraagt slechts vijf minuten van uw tijd.

- Enquête veiligheid besloten ruimtes