De regel is de maandaangifte. Indien de jaaromzet van de gemeente voor haar btw-belastingplichtige activiteit onder de drempel van 1.000.000 euro blijft kan zij kiezen om kwartaalaangiften in te dienen. In dat geval dienen er wel kwartaalvoorschotten betaald te worden. Dit betekent dat de gemeente uiterlijk op de twintigste dag van de eerste en tweede maand van elk kwartaal een voorschot moet betalen gelijk aan eenderde van de verschuldigde btw van het voorgaande kwartaal.