De verwachte levensduur van een BENOR-installatie kan 40 jaar bedragen op voorwaarde dat de installatie correct is geplaatst en dat alle onderdelen en componenten waarvan de verwachte levensduur minder dan 40 jaar bedraagt, vervangbaar zijn (eventueel via het mangat). Onderdelen die geen levensduur van 40 jaar hebben zijn onder meer:

 • Vastbedbeluchtingssystemen en actief slibsystemen:- blower (reviseren na ± 6 jaar, vervangen na ± 12 jaar)
  – PLC of schakelklok
  – voeding voor laagspanning (indien aanwezig)
  – beluchtingsmembramen (vervangen na ± 10 jaar)
 • Percolatierietveld:- zandsubstraat + riet (vervangen (eventueel gedeeltelijk) na ± 20 jaar)
  – pomp (vervangen na ± 16 jaar)
  – PLC of schakelklok
  – voeding voor laagspanning (indien aanwezig)
 • Cocosbioded:- cocosvezels (vervangen na 15 jaar)
  – pomp (vervangen na ± 16 jaar)
  – PLC of schakelklok (indien aanwezig)
  – voeding voor laagspanning (indien aanwezig)