IBA’s die geen reliëfwijziging veroorzaken zijn niet vergunningsplichtig.

Als er wel een reliëfwijziging wordt gemaakt (zoals men soms doet voor percolatierietvelden) is er strikt genomen een bouwvergunning nodig. In buitengebieden (vooral zonevreemde woningen) is het verkrijgen van een vergunning moeilijk en worden deze aanvragen vaak geweigerd. Je vraagt dit dus best op voorhand na bij je gemeente en vraagt ook best een schriftelijke bevestiging