De verlegging van heffing zal steeds gebeuren indien de handelingen vallen onder de definitie van werken in onroerende staat. Zo zal er bijvoorbeeld wel verlegging van heffing zijn indien het gaat om onderhoudswerkzaamheden, zoals bijvoorbeeld camera-onderzoek, reinigen van rioolkolken enz. De btw aangerekend op de erelonen van studiebureaus die instonden voor het ontwerp van de rioleringen of de wegenis zal niet met verlegging van heffing gefactureerd worden.