Vlario heeft reeds verschillende studiedagen ingericht omtrent dit onderwerp dd 11.04.06., 28.06.06 en 04.10.07.

De referaten van de studiedagen kan u terugvinden onder het ledengedeelte van de website (login).

Artikels omtrent dit onderwerp verschijnen ook regelmatig in onze nieuwsbrief die u elders op deze website kan downloaden.