Een transportdienst is volgens artikel 4,5∞ van de Zesde btw-richtlijn onderworpen aan btw, de verhuur van onroerende goederen is dit niet.
Het gewoon ter beschikking stellen van een rioleringsnet kan niet als een transportdienst worden aangemerkt, ook niet indien dit gepaard gaat met onderhoudsdiensten.

Opdat men van een vervoerdienst kan spreken is het noodzakelijk dat naast de ter beschikkingstelling en het onderhoud van de rioolinfrastructuur ook het personeel van de gemeente of van een onderaannemer actief tussenkomt in het inzamelen en afvoeren van afvalwater.

Dit blijkt ook uit de administratieve beslissing E.T. 110.925 van 28 maart 2006.