Indien er zowel wegeniswerken als rioleringswerken worden uitgevoerd zal er een opsplitsing dienen te gebeuren op de factuur.

Alleen de kosten van de rioleringswerken komen in aanmerking voor het recht op aftrek. Dit gaat het geval zijn indien er een nieuwe wegenis wordt aangelegd.

Indien het gaat om de herstelling van bestaande riolering dient men een onderscheid te maken tussen wegeniswerken die louter worden uitgevoerd omdat ze noodzakelijk zijn om de rioleringswerken mogelijk te maken en wegeniswerken die niet strikt noodzakelijk zijn om de rioleringswerken uit te voeren.

Indien de wegeniswerken noodzakelijk zijn zal in principe ook hierop het recht op aftrek van toepassing zijn.

Ingeval van niet noodzakelijke werken zal alleen het procentueel deel van de werken boven de sleuf in aanmerking komen om het recht op aftrek uit te oefenen.