De algemene voorwaarden voor de lozing van huishoudelijk afvalwater gelegen in het individueel te optimaliseren buitengebied zijn terug te vinden onder artikel 6.2.2.4.1. van VLAREM II. Om deze normen te halen is een IBA noodzakelijk. De belangrijkste normen voor Vlaanderen zijn:

  • De zuurtegraad (pH) moet tussen 9 en 6,5 liggen;
  • Het biologisch zuurstofverbruik (BZV): 25 mg/l;
  • Zwevende stoffen: 60 mg/l.