De technieken die het meest worden toegepast bij IBA’s kan men onderverdelen in compacte of mechanische systemen en extensieve systemen.

Bij de compacte systemen onderscheidt men:

  • Ondergedompelde beluchte bacteriefilter of submerged aÎrated filter (SAF) of vastbedbeluchtingssysteem
  • Biorotor
  • Aerobe bacteriefilter of oxidatiebed

 

De extensieve systemen zijn:

  • Percolatiefilters (percolatierietveld, wortelzoneveld en kokosbiobed)

 

Het zuiveringsproces kan in een of meerdere trappen verlopen, waarbij verschillende technieken gecombineerd kunnen worden.

Meer info over IBA’s vindt u ook in de waterwegwijzer bouwen en verbouwen (p.62 e.v.)

Het wordt aangeraden om een Benor/Vlaminor gekeurde IBA te plaatsen.