Indien je een hemelwaterput met hergebruik plaatst is een goede voorfilter cruciaal voor de goede werking. Er zijn verschillende filters beschikbaar op de markt. De keuze van filter is afhankelijk van het dakmateriaal (bv dakpannen, roofing, rieten dak, groendak,…) en het doeleinde voor hergebruik om de graad van zuivering te bepalen.

De belangrijkste type filters worden in onderstaan document kort beschreven.

Overzicht filters regenwaterput september 2017