Welkom op de VLARIO website

Indien u meer wilt weten over onze werking en organisatie kan u ons activiteitenverslag raadplegen. Onze 2-maandelijkse nieuwsbrief wordt ook steeds ter beschikking gesteld. Via de dossiers kan u bijkomende informatie verkrijgen over onze thema’s die binnen de werkgroepen behandeld werden.

Sinds 1 juli 2011 werd de verplichte keuring van de privé-riolering ingevoerd. In het dossier keuring vindt u hier alle informatie over terug. U kan hier ook de informatiebrochure keuring raadplegen.

Om een keurder te contacteren kan u de lijst keurders raadplegen. Wanneer u uw postcode ingeeft zoekt het systeem welke keurders bij u in de buurt actief zijn. Wij hebben ook een lijst ter beschikking met afkoppelingsadviseurs en afkoppelingsaannemers.

Om meer te weten over het scheiden van regenwater en afvalwater kan u terecht in ons dossier hemelwater. Onze publicatie Vademecum praktisch afkoppelen kan u hiermee verder op weg helpen.

Een afkoppelingsproject in uw straat? Bekijk dan ons informatiefilmpje over afkoppelen.

Niet alles mag in de riool. De infofolder van Aquafin leert je hoe je bewust kan omgaan met afvalwater.
Wat mag in de riool?

U vindt ook een overzicht terug van al onze publicaties. VLARIO is een ledenorganisatie, sommige publicaties zijn daarom enkel beschikbaar voor leden via het ledengedeelte.

Rioleringsgraad en zuiveringsgraad Vlaanderen

In het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen en vóór de Vlaamse en nationale verkiezingen, heeft VLARIO werk gemaakt van het sensibiliseren van onze toekomstige bestuurders voor de rioleringsproblematiek in Vlaanderen: de zuiveringsgraad is 84% maar dat betekent dat 16% van alle geloosde afvalwater nog ongezuiverd in het oppervlaktewater terecht komt. Met ‘business as usual’ halen we de ultieme Europese deadlines in 2021 en 2027 niet. Veel te vaak horen we nog het antwoord: “we weten dat het nodig is, maar we hebben er het geld niet voor…”.

Budgetten vastleggen is een kwestie van prioriteiten stellen. Daarom werkt VLARIO ook (mee) aan het creëren van een maatschappelijk draagvlak voor meer investeringen in de uitbouw en onderhoud van rioleringen.

Bekijk de zuiveringsgraad en rioleringsgraad in uw gemeente.

Lees hier onze memoranda:
Memorandum gemeenteraadsverkiezingen 2018
Memorandum Vlaamse verkiezingen 2019