Welkom op de VLARIO website

Indien u meer wilt weten over onze werking en organisatie kan u ons activiteitenverslag raadplegen. Onze 2-maandelijkse nieuwsbrief wordt ook steeds ter beschikking gesteld. Via de dossiers kan u bijkomende informatie verkrijgen over onze thema’s die binnen de werkgroepen behandeld werden.

Sinds 1 juli 2011 werd de verplichte keuring van de privé-riolering ingevoerd. In het dossier keuring vindt u hier alle informatie over terug. U kan hier ook de informatiebrochure keuring raadplegen.

Om een keurder te contacteren kan u de lijst keurders raadplegen. Wanneer u uw postcode ingeeft zoekt het systeem welke keurders bij u in de buurt actief zijn. Wij hebben ook een lijst ter beschikking met afkoppelingsadviseurs en afkoppelingsaannemers.

Om meer te weten over het scheiden van regenwater en afvalwater kan u terecht in ons dossier hemelwater. Onze publicatie Vademecum praktisch afkoppelen kan u hiermee verder op weg helpen.

Een afkoppelingsproject in uw straat? Bekijk dan ons informatiefilmpje over afkoppelen.

Niet alles mag in de riool. De infofolder van Aquafin leert je hoe je bewust kan omgaan met afvalwater.
Wat mag in de riool?

U vindt ook een overzicht terug van al onze publicaties. VLARIO is een ledenorganisatie, sommige publicaties zijn daarom enkel beschikbaar voor leden via het ledengedeelte.