Deze pagina geeft een overzicht van alle nuttige informatie voor steden en gemeenten. VLARIO is een ledenorganisatie. Sommige documenten zijn enkel beschikbaar voor leden.

Het is de taak van de werkgroep gemeenten om te peilen naar de noden bij de gemeentebesturen en de doelstelling om de betrokkenheid van de gemeentebesturen bij het rioleringsgebeuren te vergroten. Indien u meer wil weten over deze werkgroep, wenst deel te nemen of zelf punten wil aanbrengen, aarzel dan niet ons te contacteren.

Omschrijving werkgroep gemeenten

 

Wanneer een burger gaat bouwen of verbouwen dien je als gemeente/rioolbeheerder een bouwvergunning af te leveren. Hierin dienen de vereisten van de GSV Hemelwater best expliciet in opgenomen te worden  (bv. dimensionering hemelwaterput en infiltratievoorziening) alsook de bijkomende verplichtingen van de rioolbeheerder (bv. verplichting septische put voor fecaal water). Met de goedkeuring van een correcte bouwvergunning en bijhorend rioleringsplan worden fouten bij de uitvoering vermeden. Architecten en ontwerpers kan u verwijzen naar het dossier architecten. Hier werd ook een overzichtsdocument ter beschikking gesteld voor architecten en ontwerpers.

Indien er een afkoppelingsproject in de straat komt kan je nuttige informatie terug vinden in het dossier hemelwater. Hierin vind men ondermeer een fillmpje over afkoppelen om aan de burger te tonen alsook het praktisch vademecum afkoppelen voor particulieren en grote bedrijven.

Voor uitgebreide informatie over septische putten en IBA’s kan men terecht in het dossier voorbehandelingsinstallaties en IBA raadplegen.

Een keuring is verplicht bij eerste ingebruikname, bij belangrijke wijzigingen, bij afkoppelingsprojecten en bij de vaststelling van een inbreuk op vraag van de exploitant. De rioolbeheerder kan zelf bepalen hoe hij de keuringen organiseert op haar grondgebied en dient dit op te volgen. Een 100-tal gemeenten/rioolbeheerders kozen exclusief voor het VLARIO keuringssysteem. Meer informatie over de keuring vindt u in het dossier keuring privé-riolering. Wie een keurder zoekt kan via de lijst keurders via postcode zoeken wie actief in de buurt is.

De CIW stelde ook een overzichtsdocument ter beschikking met de verschillende mogelijkheden voor handhaving voor de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer.

VLARIO is het kenniscentrum rioleringen en stelt ook publicaties ter beschikking voor het beheer van het rioleringsstelsel. Hiervoor zijn ook heel wat nuttige documenten ter beschikking. Sommige van deze documenten zijn enkel beschikbaar via het ledengedeelte.

Bestekken: Overzicht van de beschikbare bestekken:
Sommige bestekken staan enkel op het ledengedeelte.

Op onze website zijn ook lijsten ter beschikking om contact op te nemen met een:

Vergeet ons niet te volgen op Facebook en Twitter om mee op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes.