Deze pagina geeft een overzicht van alle nuttige informatie voor steden en gemeenten. VLARIO is een ledenorganisatie. Sommige documenten zijn enkel beschikbaar voor leden.

Het is de taak van de werkgroep gemeenten om te peilen naar de noden bij de gemeentebesturen en de doelstelling om de betrokkenheid van de gemeentebesturen bij het rioleringsgebeuren te vergroten. Indien u meer wil weten over deze werkgroep, wenst deel te nemen of zelf punten wil aanbrengen, aarzel dan niet ons te contacteren.

 

In het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen en vóór de Vlaamse en nationale verkiezingen, heeft VLARIO werk gemaakt van het sensibiliseren van onze toekomstige bestuurders voor de rioleringsproblematiek in Vlaanderen: de zuiveringsgraad is 84% maar dat betekent dat 16% van alle geloosde afvalwater nog ongezuiverd in het oppervlaktewater terecht komt. Met ‘business as usual’ halen we de ultieme Europese deadlines in 2021 en 2027 niet. Veel te vaak horen we nog het antwoord: “we weten dat het nodig is, maar we hebben er het geld niet voor…”. Budgetten vastleggen is een kwestie van prioriteiten stellen. Daarom werkt VLARIO ook (mee) aan het creëren van een maatschappelijk draagvlak voor meer investeringen in de uitbouw en onderhoud van rioleringen.

Bekijk de zuiveringsgraad en rioleringsgraad in uw gemeente.

Wanneer een burger gaat bouwen of verbouwen dien je als gemeente/rioolbeheerder een bouwvergunning af te leveren. Hierin dienen de vereisten van de GSV Hemelwater best expliciet in opgenomen te worden  (bv. dimensionering hemelwaterput en infiltratievoorziening) alsook de bijkomende verplichtingen van de rioolbeheerder (bv. verplichting septische put voor fecaal water). Met de goedkeuring van een correcte bouwvergunning en bijhorend rioleringsplan worden fouten bij de uitvoering vermeden. Architecten en ontwerpers kan u verwijzen naar het dossier architecten. Hier werd ook een overzichtsdocument ter beschikking gesteld voor architecten en ontwerpers.

Indien er een afkoppelingsproject in de straat komt kan je nuttige informatie terug vinden in het dossier hemelwater. Hierin vind men ondermeer een fillmpje over afkoppelen om aan de burger te tonen alsook het praktisch vademecum afkoppelen voor particulieren en grote bedrijven.

Voor uitgebreide informatie over septische putten en IBA’s kan men terecht in het dossier voorbehandelingsinstallaties en IBA raadplegen.

Een keuring is verplicht bij eerste ingebruikname, bij belangrijke wijzigingen, bij afkoppelingsprojecten en bij de vaststelling van een inbreuk op vraag van de exploitant. De rioolbeheerder kan zelf bepalen hoe hij de keuringen organiseert op haar grondgebied en dient dit op te volgen. Een 100-tal gemeenten/rioolbeheerders kozen exclusief voor het VLARIO keuringssysteem. Meer informatie over de keuring vindt u in het dossier keuring privé-riolering. Wie een keurder zoekt kan via de lijst keurders via postcode zoeken wie actief in de buurt is.

De CIW stelde ook een overzichtsdocument ter beschikking met de verschillende mogelijkheden voor handhaving voor de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer.