Toegang tot het ledengedeelte

Als VLARIO-lid heeft u toegang tot alle documenten via het ledengedeelte. Hiervoor heeft u een login en paswoord nodig. Indien u deze vergeten bent kan u deze opnieuw opvragen bij VLARIO. Op het ledengedeelte vindt u onder kenniscentrum een overzichtsdocument met alle beschikbare documenten en de locatie.

Op de homepage vindt u steeds de laatste nieuwsbrief en activiteitenverslag terug. De vorige versies van de nieuwsbrieven zijn ook beschikbaar. U kan ons ook volgen op Facebook en Twitter.

Een deel van de documenten en informatie zijn ook ter beschikking gesteld voor het publiek via onze dossiers. U kan uw eigen klanten/leden/vennoten hier steeds naar verwijzen. De dossiers waarnaar het meest wordt doorverwezen zijn het dossier keuring privé-riolering, hemelwater en architecten.

Alle publicaties werden overzichtelijk gebundeld zodat deze makkelijk toegankelijk zijn. Sommige publicaties zijn enkel voorbehouden voor leden en zijn toegankelijk via het ledengedeelte.

Meer informatie over onze werkgroepen vindt u terug in het activiteitenverslag. Als u wenst deel te nemen aan een of meerdere werkgroepen dient u dit te laten weten aan VLARIO.

Onze geplande activiteiten zijn terug te vinden op onze kalender. Hierin staan zowel de opleidingen en studiedagen als de werkgroepvergaderingen en externe activiteiten in opgenomen.

Op onze website zijn ook lijsten ter beschikking om contact op te nemen met een:

Vergeet ons niet te volgen op Facebook en Twitter om mee op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes.