Als goede huisvader ruimen van publieke grachten en baangrachten beheren. Hoe? Waarheen met slib?

 • Inkanteling waterbodem vanuit het Vlarema in het Vlarebo sedert 1 april 2019
 • Basisvertrekpunt wijzigt: ruimingsspecie wordt beschouwd als bodem (= grond) in plaats van afvalstof
 • Voorheen: Afvalstof = Vlarema = grondstofverklaring aanvragen bij OVAM
  Nu: Bodem = vlarebo = conformverklaring aanvragen bij EBBO (Grondbank / Grondwijzer) è Opmaak technisch verslag nodig door een EBSD
 • Werken via een technisch verslag: traceerbaarheid grondstromen:
   • Opmaak technisch verslag EBSD
   • Conformverklaring EBBO
   • Aanvragen transporttoelating door aannemer
   • Eindverklaring door EBBO af te leveren na afronden werkzaamheden
 • Opmaak technisch verslag: onderscheid tussen ruimingsspecie (vb onderhoudswerkzaamheden) en ‘vaste grond’ voor verdieping / verbreding ifv werken
  • Ruimingsspecie: afhankelijk van lengte of oppervlakte traject
  • Verdieping / verbreding: ontgravingsvolume
 • Onderscheid tussen Onbevaarbare en Bevaarbare waterlopen
 • Onbevaarbaar:
  • 1e, 2e , 3e categorie en niet geklasseerd met relevant debiet: onderzoek in trajecten van 600m
  • Grachten en niet-geklasseerde waterlopen zonder relevant debiet
   • Netwerk van grachten:
    • Indeling in zones die met elkaar in verbinding staan en naar een gemeenschappelijk punt afwateren
    • Onderzoek per deelzone, met maximaal 4 km² oppervlak en 10 km te ruimen waterloop
   • Individuele grachten:
    • Per traject van maximaal 1 km samenstelling van 1 mengstaal
  • Indien ontwatering nodig: uitkeuring van het ontwaterde sediment op het laguneringsveld vooraleer dit materiaal definitief herbruikt kan worden
 • Bevaarbaar
  • Afvoer naar laguneringsveld
  • Lagunering op werf
  • Rechtstreekse toepassing niet steekvast sediment
 • Procedure oeverdeponie 5 meterzone
  • Noodruiming
   • Waneer mag het
   • Hoe lang
   • maatregelen
  • Tijdelijke deponie voor ontwatering
   • Wanneer
   • Voorwaarden / stockage
   • Hoe lang?
   • Studie ontvangende grond oever