Afkoppelen, hergebruiken, bufferen & infiltreren

Dit document is digitaal beschikbaar via het ledengedeelte (publicatie 2014).

Hemelwater op publiek en privaat domein. Hoe kunnen we hier op de meest ecologische en economische wijze mee omgaan? Dat is de boodschap van deze vernieuwde Katern Hemelwater.

De praktijk leert ons dat de winters natter worden en de zomers droger. Ook de zomeronweders worden heviger. We moeten bijgevolg in ons rioleringsstelsel capaciteit zoeken en vinden om dit allemaal te verwerken. De regelgevers volgen deze thematiek op de voet en sturen deze bij om zoveel mogelijk adaptieve maatregelen te kunnen treffen.

De verordening hemelwater, die als basis dient voor de bouwvergunning, legt zowel bij nieuwbouw, herbouw en uitbreiding van constructies als bij het (her)aanleggen van verhardingen strengere eisen op voor hergebruik en infiltratie van hemelwater. Daarnaast werden voor bestaande gebouwen reeds in 2008 in VLAREM II een aantal verplichtingen opgelegd naar het scheiden en afkoppelen van hemelwater toe.

Naast de private sector werd ook de regelgeving voor de openbare sector aangepast en worden de gemeenten aangezet tot de opmaak van een hemelwaterplan. Dit hemelwaterplan geeft de gemeenten de kans om de hemelwaterproblematiek globaal aan te pakken en niet ad hoc per project. Meer info over dit plan vindt u op de website van VLARIO.

De Katern Hemelwater biedt voor het omgaan met hemelwater op privé- en openbaar domein de nodige technische informatie aan, zowel op het vlak van soorten systemen als op het vlak van dimensionering. De katern volgt niet noodzakelijk de minimale eisen zoals ze in de verschillende wetgevingen opgenomen zijn, maar verwijst er uiteraard naar.

Tot slot – want de publicatie van dit document betekent niet dat VLARIO op zijn lauweren zal rusten – wordt de materialenmatrix van de verschillende producten die op de markt beschikbaar zijn, digitaal ter beschikking gesteld. Op die manier kunnen wij deze matrix continu aanpassen en bijsturen. Deze matrix kunt u raadplegen op de website van VLARIO.