De meest voorkomende schadebeelden voor gemetselde of betonnen toegangs- en verbindingsputten zijn:

  • Buisverbinding steekt uit / niet waterdicht / niet professionele uitvoering
  • Goot en banketten beschadigd / niet waterdicht
  • Klimijzers beschadigd / verroest
  • Lekkende putwanden / Afdichtingsring niet waterdicht aangebracht
  • Hoogteverschil putkop ten opzicht van het wegdek

Momenteel worden schades aan toegangs- en verbindingsputten door netbeheerders vaak subjectief ingeschat, omdat de beschikbare schadebeschrijvingen niet toereikend genoeg zijn en voorbeeldreferenties ontbreken. In Duitsland wordt als hulp vaak een toestandsreferentiecatalogus [1] (van het Noordrijn-Westfalense ministerie van Milieu en Natuurbescherming, Landbouw en Consumenten) gebruikt. Hierin staan echter maar twee schadebeelden aan toegangs- en verbindingsputten beschreven.

Tegen deze achtergrond is een grondige beoordeling van de toestand van de toegangs- en verbindingsputten in de praktijk vaak beperkt.

IKT-onderzoekers hebben, in het kader van het onderzoeksproject “Abwasserschächte” [2] typische schadebeelden voor toegangs- en verbindingsputten samengevat. Om schades beter vast te stellen en te beoordelen kan er nu gebruikt worden gemaakt van de volgende 46 typische schadebeelden van toegangs- en verbindingsputten die gemaakt zijn van beton en metselwerk.

Integratie met het wegdek

Putkop

Putelementen

Putonderdelen

Literatuur

[1] Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen: Kanalzustandsbewertung, Zustandsreferenzkatalog.

[2] Bosseler, B.; Puhl, R.: Abwasserschächte -Überwachung, Prüfung und Sanierung, Teil I: Voruntersuchungen; IKT – Institut für Unterirdische Infrastruktur, Gelsenkirchen; Februar 2006.

Bron: IKT Gelsenkirchen