Schadebeelden en beschrijvende toestandsaspecten die bij een visueel rioolonderzoek van de buitenriolering worden geïnventariseerd, worden via de Europese norm NBN EN13508-2 op een eenduidige manier gecodeerd. Deze gestandaardiseerde beschrijving laat toe om de rioolrapportering eenvoudig uit te wisselen tussen verschillende partijen.

Een basiskennis van de codes voor de meest voorkomende schadebeelden en vaststellingen is snel opgebouwd indien men regelmatig visueel rioolonderzoek behandelt. In het standaardbestek Hoofdstuk 7 is onder 1.3.11.1 een overzicht van de gebruikte hoofdcodes voor leidinginspectie opgenomen. Onder 3.13.3.1 staat een overzicht van de hoofdcodes voor putinspecties.

Bij een visueel rioolonderzoek wordt door de inspecteur van het geaccrediteerde labo enkel een overzicht gegeven van schadebeelden en toestandsaspecten, met de nodige beschrijvende karakteriseringen en kwantificeringen. Het is aan de rioolbeheerder of  het door hem aangestelde studiebureau om de schadebeelden en vaststellingen te beoordelen naar ernst en hierop volgend een adequaat maatregelenprogramma uit te werken.

De schadecatalogus van Vlario geeft een overzicht van alle codes met foto.

Schadecatalogus versie 1