De data en locatie voor deze opleiding liggen nog niet vast. Deze worden vastgelegd naargelang het aantal inschrijvingen.
U kan zich alvast aanmelden voor de opleiding. Zodra de data en locatie gekend zijn informeren wij u.

 

“Goede ontwerpen leiden tot grotere efficiëntiewinsten”

De inzichten hoe een goed ontwerp van rioleringen eruit ziet, zijn de laatste decennia sterk geëvolueerd.  Dit heeft niet alleen te maken met het leren van fouten uit het verleden, maar ook met de uitbreiding van het vakgebied, nieuwe hard- en software opportuniteiten, efficiëntere en goedkopere zuiveringsmogelijkheden, nieuwe regelgeving en de omschakeling naar (deels) gescheiden stelsels. Dit laatste vergt versterkte aandacht en planning van het onderhoud en noodzaakt een andere kijk op het omgaan met hemelwater. Het ontwerp van rioleringen omvat een omvangrijk luik hydraulica maar verder ook bouwtechnische aspecten zoals sterkteleer, materialenkennis en dimensionering. Ook het opstellen en beheren van riooldatabanken wordt belangrijker, niet het minst om erop een efficiënter onderhouds- en renovatieplanning te enten.

Het initiatief tot deze cursus wordt ondersteund door ORI (Organisatie van raadgevende ingenieurs, engineering- en consultancybureaus) en OVIO (Onafhankelijke Vlaamse Infrastructuur Ontwerpers) aangezien dit kadert binnen het streven naar kwaliteitsvolle dienstverlening en continue vorming van de bedrijven.

Er wordt een attest uitgereikt voor deelname aan deze opleiding.

Programma
Het programma volgt zodra de data gekend zijn.

Module 1: Algemene Inleiding, concepten, ontwerpparameters
Module 2: Ontwerp van rioleringen, dimensioneringsregels
Module 3: Sterkteberekeningen en gedeelte van de sleufloze technieken
Module 4: Materialenleer
Module 5: Hydraulische structuren, randvoorzieningen
Module 6: Onderhoudsaspecten bij het ontwerp en de uitvoering
Module 7: Ontwerp van rioleringen in praktijk (InfoWorks) – computerles
Module 8: Beheer van regenwater
Module 9: DWA-riolering op privéterrein: dimensionering en verluchting
Module 10: RWA-riolering op privéterrein + aanstiplijst hemelwater
Module 11: Verkavelingen
Module 12: Ontwerp regenwaterstelsel (SIRIO) – computerles

Lesgevers: In deze 12-delige opleiding wordt de opleiding telkens gegeven door 1 tot 2 lesgevers met expertise in het vakdomein.

Aantal lesuren: Elke module duurt 3,5 uur en kan apart gevolgd worden. Voor de totale opleiding zijn dit 42 uren.

Data
Nog te bepalen 2023
(afhankelijk van inschrijvingen)

Locatie
Nog te bepalen

12-daagse opleiding

opleiding ontwerp van rioleringen 2023

"*" geeft vereiste velden aan

Inschrijvingsformulier

Enkel de 10 cijfers zonder BE. Bijvoorbeeld: 0480699138.
Naam*
Adres*
Keuze modules*
Deelnameprijs*
Vlario vzw is een erkend dienstverlener met volgend erkenningsnummer: DV.O106134. U kan gebruik maken van de KMO-portefeuille. Bedragen exclusief BTW.
Indien van toepassing
Annulatie dient schriftelijk te gebeuren en is kosteloos t.e.m. 2 weken voor aanvang van de opleiding. Bij inschrijving per aparte module(s) is annulatie mogelijk tot 2 weken voor datum. Nadien wordt het volledige bedrag van het inschrijvingsgeld aangerekend. Vervanging van de aangemelde persoon is mogelijk.

Akkoordverklaring*