De data en locatie voor deze opleiding liggen nog niet vast. Deze worden vastgelegd naargelang het aantal inschrijvingen.
U kan zich alvast aanmelden voor de opleiding. Zodra de data en locatie gekend zijn informeren wij u.

 

“Goede ontwerpen leiden tot grotere efficiëntiewinsten”

De inzichten hoe een goed ontwerp van rioleringen eruit ziet, zijn de laatste decennia sterk geëvolueerd.  Dit heeft niet alleen te maken met het leren van fouten uit het verleden, maar ook met de uitbreiding van het vakgebied, nieuwe hard- en software opportuniteiten, efficiëntere en goedkopere zuiveringsmogelijkheden, nieuwe regelgeving en de omschakeling naar (deels) gescheiden stelsels. Dit laatste vergt versterkte aandacht en planning van het onderhoud en noodzaakt een andere kijk op het omgaan met hemelwater. Het ontwerp van rioleringen omvat een omvangrijk luik hydraulica maar verder ook bouwtechnische aspecten zoals sterkteleer, materialenkennis en dimensionering. Ook het opstellen en beheren van riooldatabanken wordt belangrijker, niet het minst om erop een efficiënter onderhouds- en renovatieplanning te enten.

Het initiatief tot deze cursus wordt ondersteund door ORI (Organisatie van raadgevende ingenieurs, engineering- en consultancybureaus) en OVIO (Onafhankelijke Vlaamse Infrastructuur Ontwerpers) aangezien dit kadert binnen het streven naar kwaliteitsvolle dienstverlening en continue vorming van de bedrijven.

Data
2020/2021

Locatie
Nog te bepalen

12-daagse opleiding

De opleiding bestaat uit 12 modules.
Normaliter vinden de modules plaats in de avond van 17u. tot 20u.30.

Het is ook mogelijk om de modules apart te volgen.

Programma

Module 1Algemene Inleiding, concepten, ontwerpparameters.
Module 2Ontwerp van rioleringen, dimensioneringsregels.
Module 3Sterkteberekeningen en gedeelte van de sleufloze technieken.
Module 4Materialenleer.
Module 5Hydraulische structuren, randvoorzieningen.
Module 6Onderhoudsaspecten bij het ontwerp en de uitvoering.
Module 7Ontwerp van rioleringen in praktijk (case studies en hydrodynamische berekeningen via infoworks).
Module 8Beheer van regenwater.
Module 9DWA-riolering op privéterrein: dimensionering en verluchting + case.
Module 10RWA-riolering op privéterrein + aanstiplijst hemelwater.
Module11Verkavelingen
Module 12SIRIO (ontwerptool regenwater)
  • Inschrijvingsformulier

  • Enkel de cijfers zonder BE0. Bijvoorbeeld: 123456789.
    Vlario vzw is een erkend dienstverlener met volgend erkenningsnummer: DV.O106134. U kan gebruik maken van de KMO-portefeuille. Bedragen exclusief BTW.
  • Annulatie dient schriftelijk te gebeuren en is kosteloos t.e.m. 2 weken voor aanvang van de opleiding. Bij inschrijving per aparte module(s) is annulatie mogelijk tot 2 weken voor datum. Nadien wordt het volledige bedrag van het inschrijvingsgeld aangerekend. Vervanging van de aangemelde persoon is mogelijk.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.