U kan zich hieronder alvast inschrijven voor deze opleiding. Zodra de data bekend zijn wordt u hierover geïnformeerd.

“Goede ontwerpen leiden tot grotere efficiëntiewinsten”

De inzichten hoe een goed ontwerp van rioleringen eruit ziet, zijn de laatste decennia sterk geëvolueerd.  Dit heeft niet alleen te maken met het leren van fouten uit het verleden, maar ook met de uitbreiding van het vakgebied, nieuwe hard- en software opportuniteiten, efficiëntere en goedkopere zuiveringsmogelijkheden, nieuwe regelgeving en de omschakeling naar (deels) gescheiden stelsels. Dit laatste vergt versterkte aandacht en planning van het onderhoud en noodzaakt een andere kijk op het omgaan met hemelwater. Het ontwerp van rioleringen omvat een omvangrijk luik hydraulica maar verder ook bouwtechnische aspecten zoals sterkteleer, materialenkennis en dimensionering. Ook het opstellen en beheren van riooldatabanken wordt belangrijker, niet het minst om erop een efficiënter onderhouds- en renovatieplanning te enten.

Het initiatief tot deze cursus wordt ondersteund door ORI (Organisatie van raadgevende ingenieurs, engineering- en consultancybureaus) en OVIO (Onafhankelijke Vlaamse Infrastructuur Ontwerpers) aangezien dit kadert binnen het streven naar kwaliteitsvolle dienstverlening en continue vorming van de bedrijven.

Data
Najaar 2019

Locatie
Leuven

12-daagse opleiding

De opleiding bestaat uit 12 modules.
Het is ook mogelijk om de modules apart te volgen.

Programma

Module 1 Algemene Inleiding, concepten, ontwerpparameters.
Module 2 Ontwerp van rioleringen, dimensioneringsregels.
Module 3 Sterkteberekeningen en gedeelte van de sleufloze technieken.
Module 4 Materialenleer.
Module 5 Hydraulische structuren, randvoorzieningen.
Module 6 Onderhoudsaspecten bij het ontwerp en de uitvoering.
Module 7 Ontwerp van rioleringen in praktijk (case studies en hydrodynamische berekeningen via infoworks).
Module 8 Beheer van regenwater.
Module 9 DWA-riolering op privéterrein: dimensionering en verluchting + case.
Module 10 RWA-riolering op privéterrein + aanstiplijst hemelwater.
Module11 Verkavelingen
Module 12 SIRIO (ontwerptool regenwater)
  • Inschrijvingsformulier

  • Enkel de cijfers zonder BE0. Bijvoorbeeld: 123456789.
    Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW.
  • Annulatie dient schriftelijk te gebeuren en is kosteloos t.e.m. 2 weken voor aanvang van de opleiding. Bij inschrijving per aparte module(s) is annulatie mogelijk tot 2 weken voor datum. Nadien wordt 50% van het inschrijvingsgeld administratiekosten aangerekend. Vervanging van de aangemelde persoon is mogelijk.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.