Bronmaatregelen projecten

Studienamiddag
Data: 18 of 25 oktober
Locaties: Gent of Leuven

Deze studienamiddag wordt georganiseerd i.s.m. VLARIO, de CIW en de Vlaamse Provinciebesturen.

Studienamiddag ‘De nieuwe richtlijnen voor bronmaatregelen bij rioleringsprojecten: hoe ga ik hiermee om in mijn subsidiedossier?’

In het voorjaar van 2018 keurde de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid een aantal belangrijke aanpassingen aan deel 3 ‘bronmaatregelen’ van de code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringen’ goed.

Om de vernieuwingen bekend te maken, organiseert VLARIO in samenwerking met de CIW en de provinciebesturen twee studienamiddagen in Gent en Leuven. De studienamiddag in Leuven sluit aan bij de Aquarama Trade Fair.

Op een halve dag brengen we een overzicht van de belangrijkste wijzigingen. We verduidelijken hoe u aan de hand van de leidraad een rioleringsproject en bijhorende bronmaatregelen op een overzichtelijke manier kan uitwerken. De provincies geven daarbij een aantal aandachtspunten – uit de praktijk gegrepen – die voor hen van belang zijn als waterloopbeheerder.

Waar & wanneer

 • 18 oktober 2018, van 13u tot 16 u, in PAC Het Zuid, Woodrow Wilsonplein 2 te Gent
 • 25 oktober 2018, van 13u tot 16 u, tijdens de Aquarama Trade Fair in de Brabanthal, Brabantlaan 1, Leuven

Programma & inschrijven

Programma en uitnodiging

 

13u.00 Ontvangst 
13u.30 Verwelkoming
Door Wendy Francken, directeur VLARIO 
13u.35 Vernieuwde richtlijnen voor het ontwerp van bronmaatregelen bij rioleringen
Door Ingeborg Barrez, Vlaamse Milieumaatschappij, voorzitter CIW Werkgroep Waterzuivering 
14u.05 Aan de slag met bronmaatregelen bij een rioleringsproject: laat je leiden door de leidraad
Door Bruno Samain, vertegenwoordiger VVP in CIW Werkgroep Waterzuivering 
14u.35 Een rioleringsproject door de ogen van de provinciale waterloopbeheerder: aandachtspunten, valkuilen en klemtonenDoor vertegenwoordiger van de provincie.
– GENT 18 oktober: West-Vlaanderen/Oost-Vlaanderen
– LEUVEN 25 oktober: Antwerpen/Vlaams-Brabant/Limburg
 
15u.20 Vragenronde en netwerkmoment
16u.00 Einde

Deelname is gratis. Inschrijving is vereist:
Voor GENT 18 oktober 2018:


Voor LEUVEN 25 oktober 2018 – Inschrijvingen via Aquarama

Meer informatie

Contacteer het VLARIO of CIW- secretariaat (info@vlario.be – tel.03/827.51.30, secretariaat_ciw@vmm.be –  tel. 053 72 65 07,)

U kan de nieuwe richtlijnen downloaden via www.integraalwaterbeleid.be

Meet&Greet Aalter

Meet&Greet
Datum: 27 september
Locatie: Aalter

Voor wie: steden en gemeenten.

VLARIO is het kenniscentrum en overlegplatform van en voor de sector en is ervan overtuigd dat in de gemeenten nog vragen leven inzake de verdere uitbouw en onderhoud van het rioleringsstelsel. Daarom stappen we met de adviesraad van VLARIO regelmatig naar de gemeenten toe om te luisteren naar de noden op het vlak van riolering.

In overleg met de gemeenten brengen wij u volgend programma om u een antwoord te bieden op uw vragen.

Gemeentelijke rioolbeheerders hebben het niet altijd onder de markt als het erop aankomt een zo realistisch mogelijke inschatting te maken van de globale financieringsnood voor de uitbouw en het onderhoud van hun rioleringsstelsel. Daarom ontwikkelde de VMM een financieringsmodel dat de nodige en de beschikbare middelen raamt. Peter Aelterman van de Vlaamse Milieumaatschappij licht het financieringsmodel toe en licht toe hoe dit model per gemeente kan worden gebruikt.

De afgelopen jaren is duidelijk gebleken dat we meer te maken gaan krijgen met wateroverlast. Vlario moedigt gemeenten aan om deze problematiek aan te pakken via het hemelwaterplan. De CIW werkte hiervoor een methodiek uit. Maar hoe begin je hieraan als gemeente? Dirk Gistelinck deelt zijn ervaring voor de opmaak van het hemelwaterplan voor de gemeente Melle.

Tom Hofman van gemeente Sint-Lievens-Houtem vertelt hoe je als gemeente de voorwaarden die opgenomen zijn in de verkavelingsovereenkomst en omgevingsvergunning kan opvolgen. Riet Lismont vervolgt deze toelichting met de mogelijkheden tot opvolging vanuit het Vlario KPR-systeem aan de hand van de verplichte keuring alsook de inventarisatie.

AWIS is het AfvalWaterInformatieSysteem dat de VMM ontwikkelt in samenspraak met rioolbeheerders en gemeenten. Dit systeem bevat alle relevante informatie omtrent de saneringsinfrastructuur. Het vormt ook de basis voor de verdere uitbouw van de saneringsinfrastructuur en maakt een betere opvolging van het beheer mogelijk. Rebecca Callebaut van de VMM geeft de laatste stand van zaken.

We sluiten de Meet & Greet af met een hapje en een drankje in bijzijn van de leden van de adviesraad. Wij horen graag uw ideeën.

Programma en uitnodiging

 

Datum en locatie:
Donderdag 27 september om 16.00 uur in het Gemeentehuis van Aalter, zaal Briljant
Europalaan 22, 9880 Aalter

Wij hopen u te mogen verwelkomen. Deelname is kosteloos, maar omwille van praktische reden vragen wij u hieronder te registeren.

Studiedag VLARIO-RIONED

Studiedag Ruimtelijke Klimaatgevolgen
Datum: 11 oktober
Locatie: Antwerpen

Ruimtelijke klimaatgevolgen – De steden en gemeenten zijn aan zet!

VLARIO en Stichting RIONED organiseren voor de derde keer een Vlaams/Nederlandse kennisuitwisselingsdag. Het thema dit jaar gaat over klimaatverandering en de ruimtelijke gevolgen.

Klimaatverandering zorgt enerzijds voor meer kans op droogte en laagwaterproblemen, en anderzijds meer overlast door hevige regen en overstromingen. Daarbij komt de toename in verharde oppervlakten ten gevolge van de groeiende urbanisatie én problemen vanwege toename van hitte. Een actief regenwaterbeleid op het lokale niveau is noodzakelijk om meest efficiënt wateroverlast en verdroging hand-in-hand aan te pakken. Hoe gaan we hiermee om in Vlaanderen en in Nederland? Wat zegt het beleid, hoe komen we tot gedragen plannen en maatregelen en hoe gaan we hier als steden en gemeenten praktisch mee aan de slag?

Voormiddag nemen we eerst het beleid van Vlaanderen en Nederland onder de loep. Wat wordt er verwacht van de steden en gemeenten? Welke instrumenten zijn voorhanden? Hoe gaan we hiermee om? Met welke buien dienen we rekening te houden bij het ontwerp?

Uniek aan deze studiedag is dat we de Vlaamse en Nederlandse bouwmeester samen aan tafel hebben om hun ervaringen en ideeën te bespreken. Zij delen hun kennis en ervaring over klimaatverandering met ons wat betreft de ‘betonstop’ en ‘inbreiding’.

Namiddag zetten we het beleid om in de praktijk en hierbij delen enkele Vlaamse en Nederlandse steden hun aanpak rond de thema’s hittestress, groen-blauwe dooradering van de stad en hemelwaterplannen. Er wordt ook een stadswandeling georganiseerd in Antwerpen over de groen-blauwe dooradering en hun lopende projecten.

U kan zich enkel nog inschrijven voor het plenair gedeelte voormiddag met lunch. De workshops zijn helaas volzet.

Locatie: De Stroming, Nationalestraat 111, Antwerpen

Programma

09:15 Ontvangst en aanmelding
10:00 Openingswoord
Wendy Francken, directeur VLARIO
10:10 Wat zegt het beleid?
Bram Vogels (Vlaanderen) en Hugo Gastkemper (Nederland)Hoever staan we met het beleid, wat is er opgelegd en welke tools zijn voorhanden om hittestress en wateroverlast aan te pakken in steden en gemeenten?
10:45 Met welke kennis moeten we aan de slag?
prof. Ir. dr. Patrick Willems, KU LeuvenProfessor Willems geeft vanuit wetenschappelijk onderzoek weer welke factoren we in rekening dienen te brengen voor een goed ontwerp. Welke buien en droogte mogen we verwachten. Wat zijn de positieve gevolgen van bronmaatregelen en het tegengaan van verharding hierbij? Hij geeft ook toelichting bij de EU-projecten rond innovaties inzake tegengaan van wateroverlast waaronder een intelligent groendak in Antwerpen.
11:05 De bouwmeesters over de betonstop en inbreiding
Leo Van Broeck (Vlaanderen) en Floris Alkemade (Nederland)Wat zijn de ruimtelijke gevolgen van klimaatverandering? Hoe ga je hier als bouwmeester mee om? Hoe ziet de toekomst eruit en hoe kunnen steden en gemeenten hier beter bij ondersteund worden?
12:00 Lunch
13:00 WORKSHOPS: De steden en gemeenten aan zet!

Hoe wordt het beleid toegepast in de praktijk? We kijken hiervoor naar de praktijk in 3 steden/gemeenten. Wat is hun aanpak en hoe begin je eraan? Er is ook een stadswandeling voorzien in Antwerpen over de groen-blauwe dooradering en hun lopende projecten.

16:00 Slotwoord en eindconclusies
Robin De Smedt, Departement Omgeving
16:15 Afsluiting met hapje en drankje
17:30 Einde

Workshops

De workshops zijn volzet.

U kan de eerste 3 workshops volgen of de wandeling met een workshop naar keuze. Per thema zullen een Vlaamse en Nederlandse stad hun aanpak toelichten met voorbeelden. Nadien wordt het thema verder besproken in groep en kennis uitgewisseld.

Thema’s:

 1. Hittestress: Hoe pak je als gemeente het hitte-eilandeffect aan? Stappenplan en voorbeelden.
 2. Groenblauwe dooradering van de stad: Van verharde grijze stad naar blauwgroene stad met veel natuur en water. Hoe was het vroeger, hoe is het nu, hoe heeft de stad dit kunnen organiseren?
 3. Hemelwaterplan: Hoe ga je om met wateroverlast in de stad? Stappenplan en voorbeelden.
 4. Stadswandeling Antwerpen (90 minuten). Groen-blauwe dooradering in Antwperen. We nemen u mee langs enkele projecten in Antwerpen.

De organisatie zal de groepen verder verdelen.

 

Workshop Thema Vlaanderen Nederland
1 Hittestress Gent  ’s Hertogenbosch
2 Groen-blauwe dooradering van de stad Leuven  Apeldoorn
3 Hemelwaterplan Sint-Gillis-Waas Samenwerkende gemeenten Zeeland
4 Stadswandeling Antwerpen          –

 

Uitnodiging en programma Ruimtelijke klimaatgevolgen

 

 

Provinciale contactdagen

5 sessies
Data: november-december
Locaties: 1 per provincie

VLARIO verzamelt constant kennis via overleg en kennisuitwisseling met de verschillende marktpartners. Eén van de doelstellingen van VLARIO is deze kennis ook zoveel mogelijk uit te dragen. Tijdens deze provinciale contactdagen trachten we alle betrokkenen in de provincie te bereiken, zoals de gemeentebesturen, andere openbare instellingen, studiebureaus, aannemers, etc. om hen te informeren over de recentste ontwikkelingen in de riolerings- en afvalwaterzuiveringssector.

Dit jaar organiseren wij in elke provincie een contactdag en wij willen u dan ook graag uitnodigen voor deze informatienamiddag.

Het progamma wordt binnenkort bekend gemaakt.

Inschrijving voor deze contactdag is volledig kosteloos voor de VLARIO-leden. Niet-leden betalen 60 euro. Wij hopen u ook dit jaar weer massaal te mogen verwelkomen tijdens één van deze dagen!

Data en locatie:
Dinsdag 13 november – Oost-Vlaanderen (Aalst)
Dinsdag 20 november – Vlaams-Brabant (Leuven)
Dinsdag 27 november – Antwerpen (Heist-op-den-Berg)
Woensdag 28 november – West-Vlaanderen (Brugge)
Donderdag 6 december – Limburg (Heusden-Zolder)

Inschrijvingen per sessie:
U kan deelnemen aan meerdere sessies.

 

 


 

Presentaties studiedagen

Deze zijn beschikbaar via het ledengedeelte. Login en paswoord vereist.

 

De presentaties van onze studiedagen vindt u terug op het ledengedeelte. Login en/of paswoord vergeten? Vraag dit opnieuw aan via info@vlario.be

Bent u geen lid maar nam u deel aan een van onze studiedagen, vraag dan een login en paswoord om de presentaties te downloaden via info@vlario.be

Visuele inspectie voor beheerders

2-daagse opleiding
Data: 19 en 26 september
Locatie: Antwerpen

Doelgroep: gemeentebesturen, intercommunales, aannemers en studieburelen

Het visueel beoordelen van camera-inspecties van de riolering vormt een belangrijke schakel tussen het uitvoeren en het goedkeuren van een rioleringswerk. Naast een gedegen kennis van de mogelijk optredende schadebeelden dien je als beoordeler inzicht te hebben in wat riolering inhoudt, de gebruikte materialen en de eisen die gesteld worden aan de kwaliteit van het werk. Bovendien gaat vanaf 1 juni 2015 de nieuwe versie van het Standaardbestek 250 (versie 3.1) in voege en voor wat betreft de visuele rioolinspectie zijn er toch wel wat wijzigingen doorgevoerd. De nieuwe sessies van de opleiding Visuele rioolinspectie volgens NBN EN 13508-2 en het Standaardbestek 3.1 zijn hierop volledig afgestemd.

Deze opleiding wordt afgesloten met een examen. Om te slagen dient men 70% te behalen. Het kunnen voorleggen van dit attest zal verplicht worden om in de toekomst nog inspectieverslagen te mogen beoordelen.

Wij herinneren er u aan dat de bepalingen in deze norm en ook de omzetting ervan in deze editie van het Standaardbestek 250, een opleiding eist van iedereen die (toekomstig) professioneel met visuele inspectie van rioleringsstelsels te maken zal hebben (opdrachtgevers, studiebureaus, aannemers,…).

Deze VLARIO-cursus voldoet aan de bepalingen zoals deze in het Standaardbestek 250 zijn opgenomen en wordt als dusdanig ook gehonoreerd.

Opmerking: deze opleiding geldt eveneens voor personen die reeds in het bezit zijn van het attest – Opleiding visuele inspectie van rioleringen volgens NBN EN 13508-2:2011 en Standaardbestek 250.

Opgelet: U kan enkel deelnemen aan het examen wanneer u de volledige opleiding heeft gevolgd. Wisselen van persoon tijdens de opleiding is niet toegestaan.

 

Opleiding werftoezicht

5-daagse opleiding
Data: 2019
Locatie:nog te bepalen

De samenstelling en inhoud van het programma is naar de onmiddellijk praktische toepassing en gebruik voor de werftoezichter op de werf gericht. Er worden ook een werfbezoek en bedrijfsbezoek ingepland.

Programma


Prijs:

– leden: 675 euro (excl. BTW)
– Niet-leden: 900 euro (excl. BTW)

Data: nog te bepalen 2019

U kan reeds inschrijven voor de opleiding in 2019. Zodra de data en locatie gekend zijn informeren wij u hierover.

Ontwerp van rioleringen

12-daagse opleiding
Data: najaar 2019
Locatie:Leuven

U kan zich hieronder alvast inschrijven voor deze opleiding. Zodra de data bekend zijn wordt u hierover geïnformeerd.

“Goede ontwerpen leiden tot grotere efficiëntiewinsten”

De inzichten hoe een goed ontwerp van rioleringen eruit ziet, zijn de laatste decennia sterk geëvolueerd.  Dit heeft niet alleen te maken met het leren van fouten uit het verleden, maar ook met de uitbreiding van het vakgebied, nieuwe hard- en software opportuniteiten, efficiëntere en goedkopere zuiveringsmogelijkheden, nieuwe regelgeving en de omschakeling naar (deels) gescheiden stelsels. Dit laatste vergt versterkte aandacht en planning van het onderhoud en noodzaakt een andere kijk op het omgaan met hemelwater. Het ontwerp van rioleringen omvat een omvangrijk luik hydraulica maar verder ook bouwtechnische aspecten zoals sterkteleer, materialenkennis en dimensionering. Ook het opstellen en beheren van riooldatabanken wordt belangrijker, niet het minst om erop een efficiënter onderhouds- en renovatieplanning te enten.

Het initiatief tot deze cursus wordt ondersteund door ORI (Organisatie van raadgevende ingenieurs, engineering- en consultancybureaus) en OVIO (Onafhankelijke Vlaamse Infrastructuur Ontwerpers) aangezien dit kadert binnen het streven naar kwaliteitsvolle dienstverlening en continue vorming van de bedrijven.

Programma
De opleiding bestaat uit 12 modules.
Het is ook mogelijk om de modules apart te volgen.

Module 1 – Algemene Inleiding, concepten, ontwerpparameters.
Module 2 – Ontwerp van rioleringen, dimensioneringsregels. 
Module 3 – Sterkteberekeningen en gedeelte van de sleufloze technieken.
Module 4 – Materialenleer.
Module 5 – Hydraulische structuren, randvoorzieningen.
Module 6 – Onderhoudsaspecten bij het ontwerp en de uitvoering.
Module 7 – Ontwerp van rioleringen in praktijk (case studies en hydrodynamische berekeningen via infoworks).
Module 8 – Beheer van regenwater.
Module 9 – DWA-riolering op privéterrein: dimensionering en verluchting + case.
Module 10 – RWA-riolering op privéterrein + aanstiplijst hemelwater.
Module 11 – Verkavelingen
Module 12 – SIRIO (ontwerptool regenwater)

Prijzen (excl. BTW):
Leden: 1.200 euro of 120 euro per module
Niet-leden: 1.750 euro of 170 euro per module

             

Afkoppelingsadviseur

2-daagse opleiding
Data: 2019
Locatie: te bepalen

Programma

Dag 1: Theorie

Hierbij wordt vertrokken vanuit een zekere basiskennis over riolering van waaruit gefocust wordt naar de meer praktijkgerichte kennis.

1. Algemeen
Welke zijn de taken van de afkoppelingsadviseur? Is dit voor iedere opdrachtgever hetzelfde en hoe start ik met een afkoppelingsproject?

2. De Wetgeving / verzekering
De adviseurs krijgen de rode draad mee van de wetgeving betreffende het afkoppelen van regenwater. Vanuit dit wettelijke kader dient de afkoppelingsadviseur zijn adviezen op te maken.

3. Methodiek
Door de complexiteit van de afkoppelingsprojecten is een methodische aanpak een noodzaak. Hierbij komt oa aan bod: Opmaak plannen en documenten, planning privé-werken en openbare werken, financieel beheer, controletaken, …

4. Materialenleer: toepassing en eigenschappen
De afkoppelingsadviseurs dienen de materialen samen met hun eigenschappen en toepassingen goed te kennen zowel voor de onderbouw als de bovenbouw. Met deze kennis dient hij bijvoorbeeld de afwerking van asfalt, klinkers of gazon te beoordelen. Bij het oplossen van conflictsituaties tussen de aannemer en de eigenaar kan deze theoretische benadering helpen bij het nemen van gefundeerde beslissingen.

5. Praktijkervaring van een afkoppelingsadviseur

Dag 2: Praktijk en examen

Workshop “Projectmanagement”
De menselijke en sociale aanpak tijdens de bezoeken ter plaatse, die vaak bepalend zal zijn voor het scheppen van een goed klimaat tijdens het project, verdienen veel aandacht. Daarom zal dit onderdeel van de opleiding, door middel van enkele theoretische regels maar vooral via praktische voorbeelden, tips en discussietechnieken door een ervaren specialist worden toegelicht.

Om dit in de praktijk om te zetten wordt dit getoetst aan de hand van een workshop waarbij de deelnemers actief moeten meewerken. In deze workshop worden bijvoorbeeld echte conflicten geënsceneerd, waarbij de adviseur de theoretische kennis over conflictbeheersing kan toepassen.

Workshop “Methodiek”
Aan de hand van een fictief afkoppelingsproject worden de verschillende fases van de methodiek toegepast. Door de effectieve uitwerking van een project kunnen heel wat praktische vragen beantwoord worden.

 

EXAMEN
Op het einde van de dag wordt een examen afgenomen. Hierbij worden theoretische vragen gesteld en krijgt u als oefening een afkoppelingsstudie. Enkel indien u slaagt ontvangt u een attest. Dit attest zal opgevraagd worden door bv. rioolbeheerder/gemeenten.

Opgelet: U kan enkel deelnemen aan het examen wanneer u de volledige opleiding heeft gevolgd. Wisselen van persoon tijdens de opleiding is niet toegestaan.

 

Keurder Privé-riolering

3-daagse opleiding
Data: 2019
Locatie: Nog te bepalen

De keurder staat in voor de keuring van de privé-riolering van de klant. Als privé-riolering wordt beschouwd de volledige installatie voorbij de huisaansluitputjes voor regenwater en afvalwater. De keurder moet aan de hand van een aantal inspecties kunnen vaststellen of de installatie van de klant voldoet aan de vereisten geldend in het gebied waar de keuring wordt uitgevoerd. De keuring geldt voor alle nieuwbouwwoningen.

De kwaliteit kan enkel gewaarborgd worden door toepassing  van een op ISO 17020 gebaseerd kwaliteitssysteem. Het kwaliteitssysteem voorziet in uniforme opleiding en bijscholing van de keurder. De kwaliteitsborging van de keuringen kan enkel gebeuren wanneer de keuringen op een eenvormige manier geregistreerd worden. Deze registratie dient als input voor het uitvoeren van gerichte controles op de keuringen en keurders. De resultaten  van de controles leiden tot het bijsturen van de keuring, of van de keurder zelf. .

Wie komt in aanmerking als kandidaat keurder?
Een keurder dient onpartijdig en zonder belangenvermenging een keuring te kunnen uitvoeren. Daarom is het noodzakelijk dat u bij de aanvraag tot inschrijving van de cursus “keurder voor privé-riolering” hiervan op de hoogte bent.

Volgens hoofdstuk 4; artikel 8 van het ministerieel besluit van 8 april 2011 betreffende de keuring van de binneninstallatie en de privéwaterafvoer; uitgevaardigd door de minister van Leefmilieu, natuur en cultuur: “De keurder beschikt over de vereiste technische vaardigheid om de keuring overeenkomstig dit besluit uit te voeren en mag niet betrokken zijn bij de technische uitvoering van de binneninstallatie en/of privéwaterafvoer.”

Wat zijn de vereisten om keurder te worden?
De keurder moet over volgende voorkennis beschikken

 1. In het bezit zijn van een A2 diploma of gelijkwaardig.
 2. De werking van rioolstelsels kennen, in al zijn mogelijke toepassingen mbt privé-riolering.
 3. Alle rioleringsonderdelen kennen en de werking van deze onderdelen.
 4. Op de hoogte zijn van de code van praktijk mbt de aanleg van rioolsystemen op privéterrein.
 5. Kennis hebben van begrippen zoals infiltratie, vertaagde afvoer, buffering, Iba’s , … .
 6. Verschillende afvalwaterstromen kennen; grijs water, zwart water, Drainage, DWA, RWA, … .
 7. Kennis van de verschillende materialen en hun toepassing
 8. Technisch onderlegd zijn om te kunnen omgaan met de toestellen gebruikt voor het keuren.
 9. Kunnen omgaan met een digitale webapplicatie om keuringsgegevens te registreren.
 10. Correct volgens een aantal wettelijke bepalingen een controle uitvoeren.
 11. Een zekere logica bezitten, om een aantal verbanden te kunnen leggen tijdens de keuring.

De opleiding omvat volgende luiken:

Administratief luik

 • Administratieve bepalingen;
 • Regelgeving – wat is de geldende wetgeving;
 • Rioleringsonderdelen;
 • Controle documenten.


Technisch luik

 • Verschillende testmethodes en diagnose stellen;
 • Procedure van controles oa juistheid van aansluiting van de dakafvoer en verhardingen, controle op scheiding van RWA en DWA, controle op goede uitvoering, controle van de regenwaterput, controle van de infiltratie- en/of buffervoorziening, controle van de kelderaansluiting, …;
 • Oefeningen en vragen;
 • Invullen en registratie van keuringsformulier;
 • Voorbereiding op praktijkoefening + hoe invullen van keuringsformulier + minimum vereisten qua uitrusting van keurder;
 • Praktijkoefening.


Examen

 • Over administratief luik;
 • Over technisch luik;
 • Praktijk proef (individuele proef per deelnemer)

Om te slagen dient u minimum 70% te behalen.

Totale duur opleiding en examen: 3 dagen.

Wat zijn de vereisten om keurder te blijven?
De keurder moet aan 4 vereisten voldoen om zijn keurderscertificaat te behouden: jaarlijkse administratieve bijdrage tijdig betalen,  deelname aan de jaarlijkse verplichte bijscholing, slagen voor tussentijds georganiseerde examens en uitvoering van nacontroles op vraag van Vlario.

Prijs (excl. BTW)
Leden: 750 euro
Niet-leden: 900 euro
U kan gebruik maken van de KMO-portefeuille.

Data
nog te bepalen in 2019

Opgelet: U kan enkel deelnemen aan het examen wanneer u de volledige opleiding heeft gevolgd. Wisselen van persoon tijdens de opleiding is niet toegestaan.

U KAN ZICH HIERONDER INSCHRIJVEN VOOR DE VOLGENDE OPLEIDING IN 2019.

 

 

 

Opmaak van bestekken

10-daagse opleiding
Data: sept-okt-nov
Locatie: Brussel

DE OPLEIDING IS VOLZET. 

Deze opleiding is bedoeld voor beginnende ingenieurs van openbare besturen, intercommunales, studiebureaus,… die regelmatig bestekken moeten maken.

De inhoud van de cursus steunt op 4 pijlers, zijnde:

 • onderhoudswerken;
 • buitengewone herstellingswerken;
 • rioleringswerken;
 • nieuwe aanleg van wegen.

Deze opleiding bestaat uit 10 sessies van 4 uur waarvan 2 uur theorie en 2 uur praktijk. De opleiding gaat door van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Het aantal deelnemers is beperkt. Wees er dus snel bij! De volgende data dienen nog vastgelegd te worden. De exacte plaats van de opleiding zal u zo spoedig mogelijk worden meegedeeld. Dit schrijven geldt dan als bevestiging van uw inschrijving.

Deze opleiding zal gewaardeerd worden met een VLARIO-attest “Opmaak van bestekken” en kan in aanmerking komen voor de vorming in het kader van de functionele loopbaan.

Sedert het invoeren van de wetgeving op de overheidsopdrachten wordt het uitvoeren van opdrachten voor besturen moeilijker omdat er steeds een bestek gevraagd wordt.
Het standaardbestek 250 voor de wegenbouw wordt steeds gehanteerd voor het opstellen van deze opdrachten.

Vooral de beginnende ingenieurs worden opgedragen om deze werken op te stellen en dit meestal zonder begeleiding. In deze basiscursus is het de bedoeling problemen voor te stellen en deze proberen op te lossen en om deze bestekken al doende op te maken en uit te werken. Uitgangsprincipe is sowieso de praktijk. Daarom zullen er problemen via foto’s of film worden opgegeven en gevraagd worden om deze op te lossen. Het is de taak van de cursist om in de catalogus van de genormaliseerde posten de juiste post te vinden, deze te gebruiken en een raming op te stellen in de les.

Op het einde van elke dag wordt een samenvattende opmetingsstaat – met raming – verwacht die kan nagekeken worden en tijdens de volgende les – individueel of collectief – wordt besproken. Er wordt vertrokken van een eenvoudig voorbeeld en stelselmatig zal de moeilijkheidsgraad opgetrokken worden om, op het einde, met kennis van zaken kleine bestekken te kunnen opstellen.

Omdat de kennis van het standaardbestek 250 essentieel is zal er ook elke les een samenvatting van de voorschriften worden uitgelegd, met vooral aandacht op de werken die inbegrepen zijn in de eenheidsprijs. Altijd zal getracht worden om, vanuit de ervaring, te wijzen op de mogelijke discussiepunten van de aannemer over de voorgestelde oplossing. Gelijktijdig worden de aanbestedingsdocumenten (bijzonder bestek) besproken en opgesteld. Op het einde van de lessenreeks moet de individuele cursist met kennis van zake bestekjes kunnen opstellen en laten uitvoeren zonder discussies te verwachten.

Data:
6,13,20 en 27 september
4,11,18 en 25 oktober
8 en 22 november

Locatie:
Brussel

Prijs (excl. BTW):
leden:650 euro
Niet-leden: 900 euro

De opleiding sept-okt-nov 2018 is volzet!
U kan zich reeds inschrijven voor de volgende opleiding in 2019. Zodra de data en locatie gekend zijn informeren wij u.

Afkoppelingsaannemer

Opleiding van 1 dag
Datum: 13 februari 2019
Locatie: Zwijnaarde

Deze opleiding wordt georganiseerd door Confederatie Bouw.

Wanneer er een rioleringsproject met gescheiden riolering wordt aangelegd in de openbare weg, zijn alle woningen verplicht langsheen dit traject hun regenwater en afvalwater te scheiden op privaat terrein. Dit is vaak geen eenvoudige  opgave in bestaande gebouwen, maar toch moeten oplossingen worden gevonden voor een optimale scheiding op privaat terrein.

Gelet de werken achteraf zullen worden gekeurd moeten deze vakkundig worden uitgevoerd. Particulieren krijgen van de aangestelde afkoppelingsadviseur een plannetje van hetgeen er dient te gebeuren, maar dikwijls ontbreekt hen de tijd en de kennis om deze werken correct te realiseren. Vanuit de gemeentebesturen, rioolbeheerders, maar ook afkoppelingsadviseurs rijst de vraag naar goed opgeleide vakkundige uitvoerders voor deze specifieke werkzaamheden en met groot potentieel naar de toekomst.

Met deze cursus wil VDAB in samenwerking met VLARIO hierop inspelen om de groeiende vraag te kunnen beantwoorden. Bij voltooiing van deze opleiding wordt het bedrijf opgenomen in de lijst van Afkoppelingsaannemers die gepubliceerd wordt op de website van VLARIO.
info en inschrijvingen binnenkort mogelijk via Confederatie Bouw
Programma

 

Opleidingen op maat

Op aanvraag.

 

VLARIO voorziet ook op maat gemaakte opleidingen voor technische scholen.
Indien u hierover meer informatie wenst, gelieve contact met ons op te nemen.

Contacteer ons op +32 (0)3 827 51 30
of via het contactformulier.