Kanaal Z

Z-Water – Samen voor zuiver water!

Seizoen 2 – 2019
Volg vanaf september 10 nieuwe afleveringen vanaf 20u. op Kanaal Z!
Aflevering gemist? Herbekijk de filmpjes op ons ons YouTube kanaal.

 

Seizoen 1 – 2018
Aflevering 1 – Inleiding
Aflevering 2 – Duurzame aanleg riolering
Aflevering 3 – Centrale rol van regenwater op openbaar domein
Aflevering 4 – Waterrobuuste inrichting van het openbaar domein
Aflevering 5 – Leidingrenovatie als ‘minder hinder’ alternatief
Aflevering 6 – Onderhoud van rioleringsstelsels
Aflevering 7 – Klimaatrobuuste steden
Aflevering 8 – Hergebruik van afvalwater in de industrie
Aflevering 9 – Bouwen met aandacht voor waterbeheersing

Persbericht

2018-03-27 Betonstop levert besparing van 1,8 miljard euro op om wateroverlast te vermijden

Radio

2018-04 Radio 2 De inspecteur – Gescheiden riolering:
Fragment 1 Fragment 2 Fragment 3 Fragment 4 Fragment 5

Interview Radio 1 29/03/2010
Interview keuring privé-riolering Radio 1 28/03/2011

Vlario in de pers

Elke druppel telt - Ilya 10/2018
Maak werk van een infiltratiebonus - HVBL 17/07/2018
Zonder betonstop wordt het zandzakjes slepen - De Standaard 28/03/2018
Vakblad riolering 10/2017 - gemeentelijke saneringsbijdrage
Voor 660 miljoen euro riolen nodig in Limburg
Onze roilen zijn ondergrondse tijdbommen - De Standaard 07/09/2017
Artikel Bouwkroniek 06/02/2015
Debat Wegenbouw
Wateroverlast
Op naar een solide verstandshuwelijk 11/2016
Vlario stelt code goede praktijk asset management voor 11/2016
Radiofragment 14 maart saneringsbijdrage

Artikels bouwkroniek:

Samenvatting Vlariodag 2018
Handhaving GSV Hemelwater
Knelpunten voor een goed rioolbeleid
Opiniestuk Veeg problemen niet onder de mat
Riolering krijgt eindelijk de aandacht die ze verdient
Wat bracht 10 jaar reorganisatie op
Grondverwerving, een vertragende factor bij gecombineerde dossiers? + (vervolg)  Werkgroep Gemeenten van Vlario
Vlaanderen verhoogt gemeentelijke rioleringssubsidie april 2016

Keuring privé-riolering

Artikel keuring 21/01/2010
Presentatie Keuring VLARIO-dag 2010
Artikel HBVL 30/03/2010
Artikel in Standaard 28/03/2011
Artikel in Nieuwsblad 28/03/2011
Artikel in De Morgen 28/03/2011
Artikel in trends 28/03/2011