De opleiding SUDS wordt opnieuw georganiseerd in het voorjaar 2020. Inschrijven is reeds mogelijk.
3-daagse opleiding. Locatie: regio Gent

Doelgroep: technische en ruimtelijke ontwerpers van steden en gemeenten en hun studiebureaus.

Klimaatverandering heeft een grote impact op de mens en natuur. We moeten ons voorbereiden op meer wateroverlast, en periodes van extreme droogte en hitte. Het klimaatadaptief inrichten van het bebouwde gebied is daarom een belangrijke uitdaging voor steden, gemeenten en studiebureaus. Dit kan gerealiseerd worden door de uitbouw van zogenaamde SuDS: Sustainable Drainage Systems. Deze 3-daagse opleiding gaat in op het klimaatrobuust en doordacht inrichten van de bebouwde ruimte via SUDS. De opleiding geeft inspiratie om te komen tot creatieve ontwerpen, biedt technische ondersteuning en toont het realisatietraject van enkele participatieve projecten.

Volgende aspecten worden behandeld in de opleiding:

  • Welke impact kan klimaatverandering hebben op de bebouwde omgeving? Waarop moeten we ons voorbereiden?
  • Zijn er goede (en minder) goede voorbeelden in Vlaanderen en in het buitenland?
  • Hoe kunnen we SuDS praktisch ontwerpen? Hoe past een klimaatadaptief ontwerp in de ontwerpcodes (Code van goede praktijk, de GSV Hemelwater, …)?
  • Met welke bouwtechnische en onderhoudsaspecten moeten we rekening houden?
  • Hoe pakken we deze projecten planmatig aan?
  • Welke subsidies zijn beschikbaar?
  • Hoe kunnen we burgers en andere actoren sensibiliseren?

 

Dit is een 3-daagse opleiding, bestaande uit 4 modules.
Programma (voorbeeld programma voorjaar 2019 – sprekers worden aangepast aan locatie)

Deze opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met Sumaqua, KU Leuven, Fluvius, Aquafin en AB Roads.

Als u geen bevestiging ontvangt bent u niet ingeschreven. Personen die niet ingeschreven zijn worden niet toegelaten tot de opleiding.

 

Lesgevers
De lesgevers van de opleiding SUDS bestaat een team van een 10-tal experten, elk met reeds jaren ervaring in hun vakgebied. De lesgevers zijn vertegenwoordigers van Sumaqua, KU Leuven, Fluvius, Aquafin, de winnaar van de Aquafin award, stad, AB Roads en zij zijn tevens actieve leden in de Vlario-werkgroepen. Een extern expert werd uitgenodigd om toelichting te geven voor de beplanting van wadi’s.

 

U kan zich hieronder reeds inschrijven voor de opleiding in het najaar. Zodra de data en locatie gekend zijn informeren wij u. Opgelet, want plaatsen zijn beperkt.